Biavlere på tag

Kommunal produktion og socialøkonomiske virksomheder

Som københavner skal man have mulighed for at bidrage til fællesskabet både på og uden for arbejdsmarkedet. Mange har desværre svært ved at kunne deltage på arbejdsmarkedet under de vilkår, som det kapitalistiske samfund skaber. Vi vil derfor oprette og støtte socialøkonomiske virksomheder, der ikke har profit for øje, men derimod et mål om at skabe rum til nye grupper på arbejdsmarkedet.

Vi går ind for, at mulighederne for kommunal produktion undersøges og udnyttes. Kommunal produktion er en mulighed for at producere varer og ydelser med fællesskabet – frem for med profit for øje – og giver samtidig mulighed for at sikre et godt arbejdsmiljø og medbestemmelse for medarbejderne.

På masser af områder kan vi sætte i gang med kommunal produktion. Det kan være sunde folkekøkkener, produktion af legeredskaber, genbrug og reparation, naturgenopretning og byforskønnelse, for blot at nævne nogle ideer.

Et oplagt område at have kommunal produktion på er dyrkning af salg og cannabis. Enhedslisten vil indføre, at cannabis på forsøgsbasis bør produceres og sælges af kommunen under kontrollerede forhold, der kan vejlede om misbrug, frem for af kriminelle, der måske også sælger hårde stoffer