Håndtryk.

Kommunen som arbejdsgiver

Københavns Kommune er arbejdsgiver for omkring 50.000 mennesker. De mennesker, der arbejder i Københavns Kommune, skal have et godt arbejdsliv.

Københavns Kommune er som mange andre arbejdspladser ramt af tidspres, stress og sygefravær. Det kan og skal vi gøre bedre fremover. Et konkret redskab, som Enhedslisten vil arbejde for, er sagslofter for kommunens sagsbehandlere. Et andet redskab er højere normeringer i vores institutioner.

Selv om Københavns Kommune langtfra er en ufejlbarlig arbejdsgiver, er den alligevel unik, fordi vi som københavnere har mulighed for at påvirke det arbejde, kommunen skal udføre, og hvordan arbejdet skal udføres. Det kan vi, fordi kommunen har karakter af et demokratisk fællesskab. De ansatser til et demokratisk fællesskab, som kommunen udgør, skal udbygges gennem inddragelse af københavnerne i flere aspekter af kommunens arbejde, heriblandt ved indførsel af medarbejderdemokrati på kommunens arbejdspladser. Som et led i denne demokratisering mener vi, at alle københavnske arbejdspladser skal have en feministisk politik, hvor de aktivt modarbejder forskelsbehandling på baggrund af køn.

I Enhedslisten går vi ind for demokratisk styring – også på arbejdspladserne. Blandt andet derfor er vi imod udlicitering af kommunens arbejde og for indlicitering af områder, der er blevet udliciteret. Medarbejdernes målestok skal være at levere kvalitet i deres arbejde fremfor at skulle sikre en privat arbejdsgivers profit.

I Enhedslisten kæmper vi for en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. I Enhedslisten København vil vi arbejde for en nedsættelse af arbejdstiden. Kampen skal kæmpes såvel nationalt i samarbejde med fagbevægelsen og andre ligesindede som lokalt, hvor kommunen som arbejdsgiver kan gå forrest i kampen.