Havvindmølller

Klima og energi

En massiv klimaindsats er nødvendig for, at kloden også i fremtiden kan give gode levevilkår for mennesker og dyr. København skal være en CO2-neutral by, og det kræver en massiv indsats. Vi vil dog have et København, der går videre end dette. Derfor er vores ambition, at København bliver en by fri for fossile brændstoffer. Samtidig skal vi i København nedbringe vores forbrug og vaner, så vi ikke også i fremtiden er blandt verdens største udledere af CO2 på forbrugerniveau. Det betyder også en øget sortering og genanvendelse af affald. Kommunens indkøb skal basere sig på bæredygtige og klimavenlige produkter.

Københavns energiforsyning skal omlægges til vind-, sol- og geotermisk energi, og hele energiforsyningen bør gå tilbage i offentligt regi og dermed komme under demokratisk kontrol til borgernes og miljøets bedste.

Vi vil arbejde for at forcere energirenovering af kommunens bygninger og øge den kommunale indsats for, at byens øvrige bygninger energirenoveres.

For at håndtere klimaforandringerne skal vi også anlægge grønne tage, have flere træer i gaderne, have flere grønne områder og omlægge pladser og veje, så de i højere grad kan opsuge regnvandet i stedet for at sende det i kloakkerne. Nye bygninger skal i højere grad indrettes, så det er muligt at genbruge regnvand.

En vigtig del af klimaindsatsen er at mindske vores forbrug. Vi skal derfor have et København, hvor der er reelle deleøkonomiske tiltag. Det kan være deling af værktøjssamlinger, ladcykler o.lign., der kan organiseres i boligforeninger, beboerhuse eller på biblioteker. Enhedslisten er til gengæld imod profitinteresser, der maskerer sig som deleøkonomi, som eksempelvis AirBnB og Uber.

Belastningen af klimaet fra produktion og distribution af de fødevarer, vi indtager, er stor. Vi skal derfor kæmpe for et København, der i højere grad benytter sig af regionalt producerede, plantebaserede, økologiske og sæsonbestemte fødevarer. Dette kan understøttes af tiltag som madfestivaller med sæsonbestemte fødevarer, gademarkeder i alle bydele med lokalproducerede fødevarer og krav fra Københavns Kommune om, at mad i kommunale ordninger lever op til disse målsætninger.