Mennesker på Den Røde Plads på Nørrebro.

Fællesskab

Der er lige så mange måder at være københavner på, som der findes københavnere. Derfor skal vi i kommunen have en politik, der omfavner alle, uanset alder, køn, seksualitet, etnicitet, økonomi og livssituation som sådan. Vi skal give plads til hinanden, og København skal være en god by at bo i for både den ældre på plejehjemmet, vuggestuebarnet, den studerende, den arbejdende, dem uden arbejde og dem med og uden fast bolig.

Fællesskabet skal understøttes af de institutioner, vi har i Københavns Kommune, og det kræver en aktiv politik på både socialområdet, børne- og ungeområdet og ældreområdet. Vores institutioner skal drives med fællesskabet for øje og skal have blik for, hvordan de mennesker, der er i kontakt med institutionerne, indgår i byen.