Trængsel på cykelstien i København

Cyklister i København får bedre information om trængsel på cykelstien

Som den første by i verden har København udviklet elektroniske informationstavler til byens cyklister. Tavlerne skal blandt andet give information om rejsetider og anvise alternative ruteforslag. Formålet er at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. 

Københavns Kommune har netop opsat den første elektroniske informationstavle til cyklister på Nørrebrogade. Inden sommerferien vil der være opsat i alt fem tavler i byen. Der er tale om et innovationsprojekt, hvor hovedstadens cyklister som de første i verden kan få forslag om alternative ruter med mindre trængsel. Andre europæiske storbyer har allerede vist interesse for tavlerne.

”Der er behov for bedre fremkommelighed for det stigende antal cyklister, som desværre mange steder må kæmpe om pladsen på cykelstien. Med de nye informationstavler giver vi cyklisterne mulighed for at vælge den mindst trafikerede rute gennem byen. Dermed vil vi udnytte infrastrukturen bedre, og det vil samtidig øge trygheden og sikkerheden, fordi vi forventer mindre trængsel på cykelstierne,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

De elektroniske informationstavler vil i første fase kunne give information om blandt andet trængsel, vejarbejde, events, afstande til destinationer og sikkerhedstips. Og inden udgangen af 2017 vil der blive tilføjet informationer om rejsetider og sammenlignede rejsetider mellem biler og cykler. Samtidig vil kommunen lytte til ønsker fra cyklisterne om andre typer information.

Alle fem tavler placeres med retning ind mod centrum, fordi der er mest trængsel i den retning. Den første tavle er placeret på Nørrebrogade inden Dronning Louises Bro, hvor man kan vælge mellem Vendersgade og Frederiksborggade mod Nørreport. På Amager kommer der tavler på tre gader lige før cyklisterne kan vælge mellem to primære ruter, hvis de skal mod Nørreport, hvor de kan vælge enten at køre ad Langebro og H.C. Andersens Boulevard eller Christianshavn og Knippelsbro. Den femte informationstavle vil stå på den centrale cykelrute Gyldenløvesgade over for Søpavillonen.

”Det er afgørende, at vi i byer præget af stadig flere biler og stadig mere trafik fortsat arbejder for gode, trygge og sikre forhold for byens cyklister. Ellers bliver cyklen langsomt et mindre attraktivt valg, når man skal transportere sig gennem byen. De elektroniske tavler er et godt bud på at tænke nyt og skabe den nødvendige udvikling på byens cykelstier, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Informationerne på tavlerne vil løbende blive udviklet og testet i samarbejde med brugerne, og ny information kan nemt tilføjes alt efter behovet. Derfor vil forvaltningen gerne modtage input fra cyklisterne om der er behov for flere informationer og om de er til at forstå. Tavlerne bliver evalueret til efteråret for at se, om cyklisterne ændrer adfærd på baggrund af informationerne. Det vil være muligt at udvide med flere informationstavler i byen.

Fordi der er tale om et nyt system, som vil kræve justeringer, kan der i den første periode opstå uregelmæssigheder i driften.

Projektet er en del af Københavns Kommunes satsning på Intelligente Transport Systemer (ITS). ITS-indsatsen er et initiativ under Klimaplan 2025, der skal mindske CO2-udledningen fra transportsektoren, understøtte grøn mobilitet og sikre en bedre fremkommelighed i København. ITS Handlingsplanen, som de nye informationstavler er en del af, er godkendt af en enig Borgerrepræsentation 22. januar 2015.

Fakta:

Der opsættes i alt 5 elektroniske informationstavler i retning ind mod byen på de følgende gader:

  • Nørrebrogade inden Dronning Louises Bro
  • Amagerbrogade ved Vor Frelsers Kirkegård
  • Amagerfælledvej lige efter Svinget
  • Vermlandsgade inden Kløvermarksvej
  • Gyldenløvesgade overfor Søpavillonen

Send din mening om cykeltavlerne
Er der brug for flere informationer på tavlerne og er informationen til at forstå?
Send en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen på cykeltavle@tmf.kk.dk

Fakta om de elektroniske informationstavler
Tavlerne er 3.35 meter høje og skærmene er 70 x 70 cm. Stolpen fylder det samme som en brosten og kan derfor nemt placeres på fortovet. Tavlerne er anti-graffiti og anti-sticker-behandlede.

Skærmene tilpasses automatisk lysforholdene, så de er dæmpede om natten og har fuld styrke i solskin.

Tavlerne skal kommunikere med kommunens nye centrale trafikledelsessystem MobiMaestro, der samler de nødvendige trafikale informationer, som derefter videreformidles til cyklisterne. Realtidsdata kommer fra radardetektorer, som tæller de forbipasserende cyklister. Senere vil disse detektorer blive suppleret med nogle, som måler kølængde ved kryds med trafiksignaler.

Økonomi
De intelligente informationstavler til cyklister indgår i Københavns Kommunes ITS-handlingsplan under ”Information og services”. Handlingsplanen blev godkendt af en enig Borgerrepræsentation den 22. januar 2015. Informationstavlerne har i alt kostet 4,2 mio. kr. at udvikle og producere, blandt andet inklusive det understøttende IT-system. Den efterfølgende stykpris for nye tavler vil være væsentligt lavere.

Det hollandske innovationsfirma Technolution B.V. leverer de teknologiske løsninger, efter at have vundet et EU-udbud.

Budget for Technolution B.V.’s ydelser:

Fremkommelighed og grøn transport:15,8 mio. kr.

Trafiksikkerhed:2,6 mio. kr.

Data og trafikledelse:17,0 mio. kr.

Information og services:4,2 mio. kr.

Gaden tilpasses byens døgnrytme:1,5 mio. kr.

Projektledelse (anlægsfinansieret løn):4,2 mio. kr.

Øvrige leverancer:1,7 mio. kr.

I alt: 47,0 mio. kr.