To hænder med rød og grøn neglelak.

Frigørelse

Ligestilling er en forudsætning for, at alle får lige muligheder. Køn, seksualitet, etnicitet, handicap eller religion må aldrig være en begrænsning for vores muligheder. Enhedslisten vil arbejde for, at ingen borgere eller ansatte ved Københavns Kommune, bliver udsat for diskrimination. Derudover er det en  vigtig kommunal opgave at styrke arbejdet med organisationer, som arbejder for at stoppe diskrimination. Der skal gøres en målrettet indsats for at inddrage sårbare og marginaliserede grupper i beslutningstagning, kulturliv og udformning af byen. Der skal oprettes flere undervisningstilbud i lighed, frigørelse og rettigheder, og alle forældre, uanset køn og familieform, skal sikres gode pasningsmuligheder, forældregrupper og lige adgang.