Generalforsamling 2020

NY DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER 2020 kl. 10-17.00 

Vi ved endnu ikke, hvor generalforsamlingen skal holdes, men dette bliver meldt ud senest, når de nye generalforsamlingspapirer sendes ud i løbet af september.

Vi sørger for at finde et sted, hvor der er mulighed for at holde god afstand, og vi tænker selvfølgelig ekstra hygiejne ind ift. dokumenthåndtering, mad, drikke, ekstra håndsprit mv.

OM GENERALFORSAMLINGEN:
Generalforsamlingen er Enhedslisten Københavns øverste myndighed. Det er her, vi sætter den politiske og organisatoriske retning for Enhedslisten København i resten af 2020, og det er her vi vælger de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Alle medlemmer af Enhedslisten i København har opstillingsret til bestyrelsen, stemme- såvel som taleret til generalforsamlingen og er ligeledes berettiget til at fremsende forslag til samme. Se deadlines nedenfor.

PRAKTISK:
Generalforsamlingen starter kl. 10.00, men allerede kl. 9.00 åbnes dørene. Fra 9.00-9.45 vil der være en uformel introduktion til generalforsamlingen og til Enhedslisten København for nye deltagere.

Tilmelding er ikke nødvendig, men medlemsskab vil blive kontrolleret i døren før udlevering af stemmekort.

Der vil være kaffe, the, vand, snacks og frokost, som kan støttes med donation.

Der vil være mulighed for børnepasning på stedet. Tilmelding er nødvendig og sker via mail til: kbh@enhedslisten.dk senest onsdag d. 9. september.

MØDEMATERIALE:
Nye dokumenter til generalforsamlingen vil løbende blive lagt på hjemmesiden. Her ligger allerede “de gamle” generalforsamlingspapirer, fra da I blev indkaldt første gang i marts. En del af disse vil fortsat være aktuelle, men en del skal selvfølgelig opdateres, når vi nærmer os generalforsamlingen.

DEADLINES:
Selvom der allerede har været en periode med deadline for opstillinger og forslag, åbnes der for dette igen i overensstemmelse med vedtægterne, der foreskriver, at man kan stille op og stille forslag indtil 10 dage før GF. Se evt. vedtægterne her.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet, skal således være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til kbh@enhedslisten.dk senest onsdag d. 16. september kl. 12.00. Forslag, der modtages senere end fristen, vil ikke blive taget i betragtning.

På generalforsamlingen vælges op til syv bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter samt en kasserer. Ønsker du at stille op til en af disse poster, skal du indsende din opstilling senest onsdag d. 16. september kl. 12.00 til kbh@enhedslisten.dk. Opstillinger modtaget senere end fristen, vil ikke blive taget i betragtning. Husk at vedhæfte et vellignende billede. Din opstilling må max. fylde 2.000 tegn, inkl. mellemrum.

Ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag indsendes til kbh@enhedslisten.dk frem til torsdag d. 24. september kl. 12.00.

Deadlines

  1. september Tilmelding til børnepasning
  2. september Opstilling til bestyrelsen, indkomne forslag til behandling
  3. september GF-hæftet er klar til distribution pr. mail og hjemmeside
  4. september Sidste frist for at indsende ændringsforslag

ER DU ALLEREDE STILLET OP/ ER DU ALLEREDE FORSLAGSSTILLER?:
Hvis du allerede har indsendt forslag eller opstilling til generalforsamlingen, og du fortsat ønsker at bibeholde din opstilling/ dit forslag, skal du ikke foretage dig yderligere. Alle opstillinger og forslag vil blive taget med i det nye generalforsamlingshæfte i uændret form, medmindre vi hører andet fra dig.

Vi ses!