Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020: LØRDAG D. 26. SEPTEMBER 2020 kl. 11-17.15 

OBS: VIGTIG INFO!
GF20 afholdes delvis elektronisk!

Årets generalforsamling (GF) afholdes som en satellit-GF to steder i byen. Vi har flere lokaler begge steder. Alle lokationer kobles sammen elektronisk, så vi kan se hinanden på storskærme.

Flg. afdelinger møder hos HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Islands Brygge:
Vesterbro, Valby, Sydhavnen, Blågård, Indre Nørrebro, Amager Ø., Amager V., Christianshavn og Indre By.

Flg. afdelinger møder hos 3F København, Peter Ipsens Allé 25, Kbh. NV.:
Nordvest, Østerbro, Vanløse, Brønshøj-Husum, Nørrebro Park og Ydre Nørrebro.

DØRENE ÅBNES KL. 10.00. Kom i god tid så vi undgår kø.

Har du særligt nedsat immunforsvar eller er der andre fysiske hensyn der gør, at du ikke kan møde op i en mindre gruppe til GF, kan du søge om dispensation og deltage online hjemmefra. Fristen for at søge er d. 17.09 kl. 12.00. Du søger ved at skrive til: Kbh@enhedslisten.dk

For updates: Hold løbende øje med siden her eller spørg din kontaktperson.


OM GENERALFORSAMLINGEN:
Generalforsamlingen er Enhedslisten Københavns øverste myndighed. Det er her, vi sætter den politiske og organisatoriske retning for Enhedslisten København i resten af 2020, og det er her vi vælger de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Alle medlemmer af Enhedslisten i København har opstillingsret til bestyrelsen, stemme- såvel som taleret til generalforsamlingen og er ligeledes berettiget til at fremsende forslag til samme. Se deadlines nedenfor.

PRAKTISK:
Generalforsamlingen starter kl. 11.00. Dørene åbnes kl. 10.00 åbnes. Det kan blive nødvendigt at placere nogle medlemmer i et andet lokale end deres afdeling, hvis vi nærmer os det maksimale antal vi må være i lokalet jf. COVID19 retningslinjerne.

Tilmelding er ikke nødvendig, men medlemsskab vil blive kontrolleret i døren før udlevering af stemmekort.

Der vil være kaffe, the, vand og frokost, som kan støttes med donation.
Vi har desuden indkøbt rigeligt med sprit og mundbind.

Pga. coronasituationen har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde børnepasning på årets GF.

MØDEMATERIALE:
Det tidligere fremsendte generalforsamlingshæfte er fortsat aktuelt og vil blive opdateret på hjemmesiden med revideret budget, tillæg til beretning mv. d. 18.09. Du finder hæftet her: Generalforsamlingshæftet.

DU kan stille op til bestyrelsen eller som suppleant til bestyrelsen frem til onsdag d. 16.09 kl.12.00. Din opstilling må max. fylde 2.000 tegn, inkl. mellemrum.
DU kan ligeledes stille hovedforslag frem til onsdag d. 16.09 kl.12.00.
DU har mulighed for at stille ændringforslag frem til torsdag d. 24.09 kl. 12.00. Disse vil blive offentliggjort på hjemmesiden fredag d. 25.09.

– Send dit forslag eller din opstilling til kbh@enhedslisten.dk

Forslag og opstillinger, der modtages senere end fristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Se evt. vedtægterne her.

Deadlines og overblik

  • Onsdag d. 16.09 kl. 12 – Deadline for: Opstilling, hovedforslag. 
  • Torsdag d. 17.09 kl.12 – Deadline for ansøgning om dispensation fra fysisk deltagelse.
  • Fredag d. 18.09 – Det opdaterede GF-hæftet ligger klar på hjemmesiden.
  • Torsdag d. 24.09 kl. 12 – Deadline for ændringsforslag.
  • Fredag d. 25.09 – Publicering af ændringsforslag på hjemmesiden.
  • Lørdag d. 26.09 kl. 11 – Juhuuu, vi ses til generalforsamling!
  • Onsdag d. 30.09 kl. 18 – Den nyvalgte bestyrelse konstitueres.

ER DU ALLEREDE STILLET OP/ ER DU ALLEREDE FORSLAGSSTILLER?:
Hvis du allerede har indsendt forslag eller opstilling til generalforsamlingen, og du fortsat ønsker at bibeholde din opstilling/ dit forslag, skal du ikke foretage dig yderligere. Alle opstillinger og forslag vil blive taget med i det opdaterede generalforsamlingshæfte i uændret form, medmindre vi hører andet fra dig.

Vi ses!