Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Enhedslisten København 2019 blev afholdt den 9. marts kl. 10-17

Hos 3F København – Store Sal, Peter Ipsens Allé 25, 2400 KBH NV

På generalforsamlingen deltog 112 medlemmer.

Dokumenter og vedtagelser:

GF19 Generalforsamlingshæfte
GF19 Indholds- og bilagsoversigt til GF-hæftet
GF19 Status på Københavnssekretariatet – dokument uddelt på GF
GF Ændringsforslag indkommet på GF

Beslutningsprotokol GF 2019
Politisk program for byudvikling
Arbejdsplan 2019 – 2020
Budget 2019
Vedtægter for Enhedslisten København