Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Generalforsamling for Enhedslisten København 2018 finder sted lørdag d. 10. marts 2018 kl. 11-17 ved HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Islands Brygge.

Generalforsamlingen er Enhedslisten Københavns øverste myndighed. Det er her vi sætter den politiske og organisatoriske retning for Enhedslisten København i 2018 og det er her vi vælger de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Derudover synger vi et par gode sange og vores talerstol bliver besøgt af spændende gæstetalere.

Alle medlemmer af Enhedslisten i København har opstillingsret til bestyrelsen, stemme- såvel som taleret til generalforsamlingen og er ligeledes berettiget til at fremsende forslag til samme.

Læs meget mere om generalforsamlingen her.