Vi skal have afklaret miljøforholdene i vores havn og hav!

Sagen om Cheminova i Limfjorden og Miljøministeriets kaos er rystende. Praksissen med at give tilladelse til udledninger over grænseværdierne, fordi man har flyttet målestederne længere væk fra forureningskilden, lyder fuldstændig absurd.

Afsløringerne gør det klart, at der er behov for et grundlæggende servicecheck af, hvordan vi håndterer vandmiljøet og blandingszonerne – også omkring København. Både tidligere og lige nu. Er det overhovedet lovligt?

Derfor har Enhedslisten København og Line Barfod bedt forvaltningen om svar på en lang række spørgsmål. Kort opsummeret har vi spurgt:

  • Er forvaltningen enige i at der, jf. EU’s Vandrammedirektiv, ikke må ske en forværring af den økologiske og kemiske tilstand af det Nordlige Øresund som følge af udledning? Og hvilke tiltag arbejder kommunen med for at forbedre vandkvaliteten?
  • Hvornår er eksisterende blandingszoner etableret i Københavns havn? Hvad er deres udstrækning, og hvor er deres målepunkter placeret?
  • Er fremgangsmåden for blandingszoner i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm i overensstemmelse med den nyeste tolkning af EU’s vandrammedirektiv, jf. den seneste tids offentlige debat?
  • Hvor ofte måles vandkvalitet og sediment i forbindelse med fx anlæggelsen af Lynetteholm og Rensningsanlægget Lynetten m.fl.? Viser disse målinger forbedringer eller forringelser af vandkvaliteten?

Miljøforholdene i vores havn og vores hav må afklares. En forværring er uacceptabel. Ansvaret ligger på Københavns Rådhus, men også på Christiansborg. I Enhedslisten tager vi det op begge steder.

I kan læse spørgsmålene til forvaltningen her: Spørgsmål Vedrørende Vandmiljø Og Blandingszoner Omkring København