Undersøgelse af beskyldninger om grænseoverskridende adfærd

Der er fremsat alvorlige anklager om grænseoverskridende adfærd overfor medarbejdere og folkevalgte i Københavns Kommune. Dem er vi nødt til at få undersøgt til bunds. Derfor ønsker Ø, V, RV, SF, Å, C, DF, frie Grønne og Løsgænger Kåre Traberg Smidt, at der laves en uafhængig advokatundersøgelse af de alvorlige anklager om gentagende grænseoverskridende adfærd fra overborgmesterens side.

Partierne ønsker, at undersøgelsen afdækker: hvordan sagerne efter julefrokosten i Økonomiforvaltningen i 2011 blev håndteret. hvordan sagen om grænseoverskridende adfærd over for en folkevalgt medlem af borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret. om der er andre episoder, hvor ansatte eller folkevalgte i Københavns Kommune har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren. Undersøgelsen skal både afdække omfanget af sager, der måtte være blevet meldt til en overordnet, og give nuværende såvel som tidligere ansatte og folkevalgte mulighed for at stå frem, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesterens side. Undersøgelsen skal omfatte perioden 1. Januar 2010- i dag.

Partierne ønsker, at den uafhængige undersøgelse lægges under økonomiudvalget og at det advokatfirma, der bestilles til at foretage undersøgelsen, refererer direkte til Økonomiudvalgets medlemmer. Partierne ønsker, at undersøgelsens kommisorium udarbejdes af Økonomiudvalget med juridisk bistand fra det udpegede advokatfirma, der skal forestå undersøgelsen. Partierne ønsker en grundig, men hurtig undersøgelse.
Partierne ønsker at give overborgmesteren mulighed for at svare på anklagerne og indkalder derfor til et ekstraordinært ØU møde, med deltagelse af partiledere der ikke sidder i Økonomiudvalget, så han kan få mulighed for at redegøre for sin oplevelse af episoderne.
På grund af sagernes alvorlige karakter og for at sikre en uafhængig undersøgelse hvor det er trygt for eventuelle ofre at fortælle om deres oplevelser, vil partierne efter ØU mødet tage stilling til om man vil opfordre Overborgmester Frank Jensen til at søge orlov fra hvervet som overborgmester og medlem af borgerrepræsentationen så længe undersøgelsen pågår.