Udsatte byområder får bedre byrum og grønne områder

Med aftalen om Københavns Kommunes budget for 2018 har Enhedslisten sikret 98,1 mio. kr. til bedre byrum og grønne områder i de udsatte byområder

Før sommer afslørede helt nye tal, at uligheden mellem de københavnske bydele er stigende. En enig Borgerrepræsentation vedtog derfor en revideret politik for kommunens arbejde med at løfte byens udsatte byområder. Det skal ske med langsigtede indsatser, hvor man fokuserer på hele bydele frem for enkelte boligområder. Indsatserne skal være et miks af styrket kernevelfærd, sociale indsatser og fysiske forbedringer af byområderne. Ved de netop overståede budgetforhandlinger har Enhedslisten sikret 98 mio. kr. til nye byrum og grønne områder i de udsatte byområder.

”I dag er mange af vores udsatte byområder præget af manglen på gode byrum, hvor beboerne kan mødes og fællesskabet blomstre. Samtidig ved vi, at det er afgørende for oplevelsen af tryghed, at man møder andre mennesker, når man færdes i byens rum. Derfor er jeg glad for, at der er kommet 98 mio. kr. til nye grønne områder og byrum i vores udsatte bydele,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Hele Nordvestkvarteret er i dag defineret som et udsat byområde, og lokalt har man i årevis ønsket sig penge til at skabe en ny plads på Smedetoften. I dag er der blot tale om en asfalteret firkant uden aktiviteter, og området ligger derfor ofte øde hen. Pladsen bliver benyttet til hashhandel og er mørk i aftentimerne, hvorfor naboerne oplever den som meget utryg. Nu sikrer 11,8 mio. kr., at der bliver skabt udendørs aktiviteter til de mange unge, der benytter de fritidsklubber, der ligger i forbindelse med pladsen. Samtidig skal der sikres kontakt med voksne ved at skabe byhaver og mulighed for fællesspisning og markedsplads.

På Indre Nørrebro kommer der også 13,2 mio. kr. til realiseringen af den trafikplan, der er udviklet af områdefornyelsen. Planen skal lukke området for gennemkørende trafik ved at lukke adgangsveje til og fra Nørrebrogade, så al biltrafik ind og ud af kvarteret vil ske via Åboulevard. Det vil betyde en nedgang i biltrafikken på minimum 25 pct. Hastigheden i området vil samtidig blive sænket til 30 km/t.

I Sydhavnen er der afsat 25,5 mio. kr. til at etablere en grøn forbindelse fra Sjælør Station, gennem kvarteret og helt ud til Sydhavnstippen. Også Mozartsvej og Wagnersvej, der krydser den nye grønne kile vil blive grønnere. Pengene skal samtidig sikre et markant løft af parken omkring Karens Minde, der i dag er nedslidt og opleves som utryg. Derudover skal de grønne kvaliteter ved Troldeskoven og Børnenes Dyremark styrkes ydereligere.

I Kulbanekvarteret mangler man i dag grønne fællesarealer, og derfor opleves området som meget utrygt. Samtidig mangler området klubaktiviteter. Derfor er der afsat 7,8 mio. kr. til at skabe grønne områder i forbindelse med den kommende skybrudssikring af området. Samtidig er der 18,3 mio. kr. til en bemandet legeplads, hvilket er det helt store ønske lokalt. De to tiltag skal sikre, at det bliver trygt for forældrene at sende børnene ned og lege.

Desuden har partierne sammen givet udtryk for, at man vil forsøge at finde penge til skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park på indre Nørrebro ved næste års overførselssag. Pengene skal bruges til rekreative forbedringer af Hans Tavsens Park i forbindelse med den kommende skybrudssikring af området. Projektet indeholder blandt andet muligheden for at indrette udendørs undervisningsmiljøer for Blågård Skole og Nørrebro Park Skole.

Fakta
Følgende projekter giver bedre byrum og grønne områder i udsatte byområder:

– Bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018: 54,9 mio. kr. (Karens Minde Aksen: 25,5, Kulbanevej: 7,8, Fredens Park: 21,6 )

– Smedetoften: Tryghedsfremmende byrum: 11,8

– Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret: 18,2

– Trafikpakke Nørrebro: 13,2