TUSINDVIS AF BOLIGER FÅR TILTRÆNGT RENOVERING

Næsten 400 millioner kroner vil i de kommende år blive investeret i københavnske boliger, som i dag mangler enten toilet eller bad eller har uhensigtsmæssige støjgener fra biler og veje. Et vigtigt skridt i retning af en bedre by for alle, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

22.000 boliger uden toilet eller bad og 141.000 støjbelastede boliger. Det er status i København, som i mange år har haft et efterslæb i arbejdet med at gøre hele København til et bedre sted at bo. Derfor besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen torsdag, at 2701 boliger skal have støtte til renovering, så de mange uhensigtsmæssige boligforhold kan blive forbedret.

– København skal være en by for alle, og ikke kun dem, der har råd. Når så mange borgere mangler helt basale nødvendigheder som toilet og bad, er det på tide, at vi som politikere handler. Det gør vi nu, og det skal vi blive ved med, indtil hele København når et acceptabelt niveau, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Helt konkret vil 101 boliger få et badeværelse, 16 ejendomme vil få forbedret deres energimærker, mens 1.741 boliger bliver støjisoleret mod vejstøj.

Københavns Kommune og staten støtter tilsammen renovering af boligerne med 133 millioner kroner, og derudover vil bygningsejerne selv investere 262 millioner i arbejdet. De 57 ejendomme, som boligerne ligger i, er alle blevet udvalgt gennem en ansøgningsproces, hvor kommunen har prioriteret ejendomme, der ligger i et udsat boligområde.

– Vi hverken kan eller skal acceptere, at københavnerne bor i usunde eller utidssvarende boliger, og det giver god mening at prioritere indsatsen i vores udsatte byområder, som i forvejen trækkes med en række af udfordringer. Forhåbentlig kan et løft af boligerne være med til at løfte værdien af beboernes hverdag, siger Ninna Hedeager Olsen.

Støtten er fordelt over det meste af byen med indsatser i Valby, Indre by, Nørrebro, Nordvest, Bispebjerg, Amager, Sydhavnen, Vesterbro og Østerbro.

Fakta
Om baggrunden

I alt vil 57 ejendomme modtage støtte til renovering. Det er opgjort til 133,1 mio. kr. inkl. genhusning til 5,5 mio. kr. Med støttebeløbet på 133,1 mio. kr. og ejernes finansiering på 262,7 mio. kr. opnås en samlet investering på 395,8 mio. kr.

I alt søgte 110 ejendomme om at få støtte til renovering. 57 blev valgt ud på baggrund af en række kriterier, herunder hvorvidt ejendommen var beliggende i et udsat boligområde. Derudover prioriteres ejendomme med følgende kriterier: 1. Ejendomme, hvor der mangler wc, bad eller fjernvarme i boligerne, 2. Ejendomme, der udsat for vejstøj over 58 dB (prioriteres efter størst støjbelastning) og 3. Ejendomme, der ved renovering nedsætter energibehovet væsentligt og bidrager til byens CO2-målsætning.

Se mere om den politiske behandling, bilag m.m. her: https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/22112018/edoc-agenda/6b813b24-b860-4be3-89b3-8b3f02470b18/cbcf5af6-39b1-45e9-834e-a07b85c76782