Borgerrepræsentationen har vedtaget en plan, hvor man på den korte bane vil udsmykke flere af de terrorsikrende betonelementer, og på lidt længere sigt skal flest muligt erstattes med træer, cykelstativer, bænke og andet byrumsinventar.

Træer, cykelstativer og bænke skal erstatte betongrise

København er klar med en plan for permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger, der skal begrænse risikoen for terrorangreb og minimere skader ved angreb. En lukning af Middelalderbyen for biltrafik skal undersøges.

Københavns Kommune er i en tæt dialog med Københavns Politi og PET om tiltag, der kan begrænse terrortruslen mod København. Det sker i lyset af en række terrorangreb i udlandet mod civile i større byer. I den forbindelse har PET og Københavns Politi anbefalet etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan mindske risikoen for et terrorangreb med anvendelse af et køretøj. Nogle af disse er allerede etableret, og nye vil komme til.

Københavnere, erhvervsdrivende, lokaludvalg og politikere i København har længe ytret ønske om at få mere permanente løsninger i stedet for de mange betongrise, der hidtil har været anvendt. Det skyldes, at de nuværende løsninger skæmmer bybilledet, giver en dårlig fremkommelighed og sender et signal om utryghed.

Nu har Borgerrepræsentationen vedtaget en plan, hvor man på den korte bane vil udsmykke flere af betonelementerne, og på lidt længere sigt skal flest muligt erstattes med træer, cykelstativer, bænke og andet byrumsinventar.

”Vi følger de anbefalinger om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, vi har fået fra Københavns Politi og PET. Men terrorister skal ikke sætte dagsordenen for vores by. Derfor vil vi erstatte de nuværende betongrise med træer, bænke og andre ting, der kan give samme effekt og samtidig bidrage til en bedre by,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Udover at følge de konkrete anbefalinger fra Københavns Politi og PET vil politikerne samtidig undersøge, om man i Middelalderbyen kan nedbringe mængden af tiltag ved at lukke området af for biltrafik. Dette vil der dog først blive taget endeligt stilling til i 2018 efter et grundigt analysearbejde og dialog med københavnere, erhvervsliv og andre interessenter. Dette tiltag kræver dog, at der findes penge til analysearbejdet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september.

”Vi har et ansvar for at beskytte de mange fodgængere og cyklister, københavnere og turister, der hver dag opholder sig på Middelalderbyens mange pladser og i dens gader. Vi skal i dialog med københavnerne fastholde den Middelalderby, vi alle holder af, f.eks. ved at lukke området for biltrafik,” siger Morten Kabell.

I analysearbejdet vil Teknik- og Miljøforvaltningen se på tre mulige afgrænsninger af området. Analyserne skal vise, hvad en lukning af Middelalderbyen vil have af konsekvenser for cyklister, gående og anden trafik samt for parkering og byrum både inden for og uden for Middelalderbyen. Blandt andet skal det vurderes, hvordan eventuelle trafikale gener i de omkringliggende gader kan minimeres. Forvaltningen vil i arbejdet inddrage københavnernes og erhvervslivets viden og ønsker.

Endvidere skal der tages stilling til, hvilken type biltrafik der undtagelsesvist skal gives adgang til området ved hjælp af hæve- og sænkepullerter – eksempelvis udrykningskøretøjer og varelevering til områdets mange butikker. Det er umiddelbart vurderingen, at den fremadrettede trafikmængde vil have betydning for, hvor mange hastighedsdæmpende foranstaltninger man kan undvære i Middelalderbyen.

Arbejdet med udsmykning af et udvalg af de nuværende betongrise går i gang i september. Udskiftningen af betongrise med byrumsudstyr kræver, at der bevilges penge hertil i budgetforhandlingerne.