Hassan Nur Wardere. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Tanker om arbejdskraft og beskatning

Skattefordelingen er afgørende for ligheden i Danmark. Den er afgørende for, at vores børn har adgang til uddannelse, hvorigennem den negative sociale arv minimeres. Den er afgørende for en god ældrepleje og lige adgang til sundhed. Men for at alle har lige muligheder og adgang til velfærden, kræver det, at vi har styr på vores skat.

Jeg ser det som en fordel at være borgerrepræsentant, også kaldet fritidspolitiker, da de fleste af os har et job ved siden af. Vi er i øjenhøjde med borgerne og mærker selv til problematikkerne i samfundet. En del af mit civile job, er at hjælpe unge mennesker med at søge job og understøtte unge mennesker. I kraft af min beskæftigelse oplever jeg nogle gange, noget som jeg undrer mig over.

Forleden dag på mit arbejde brugte jeg tid med en ung kvinde. Vi gik på strøget, cirka 400 meter fra rådhuset. Foran en butik beder hun mig om at vente, mens hun handler. Jeg venter uden for butikken, og her kommer jeg i snak med en ung mand, der står ved siden af mig på gaden. Han taler ikke dansk, så vi taler engelsk sammen. Han fortæller mig, at han er ansat i butikken, hvor den unge kvinde handler. Han fortæller, at han får sin løn i sorte penge, og at flere af de ansatte ikke taler dansk.

Det er ikke de ansatte, der er grådige. Nej, det er ejeren, der grådig og det skal ikke være muligt at udnytte enkelte mennesker. Jeg ser ikke noget problem i at støtte staten, når pengene går direkte til velfærden, og dermed kommer fællesskabet til gavn. Ansvaret ligger hos virksomhederne, som usolidarisk kun tænker på omsætning. Samtidig kan det undre mig, hvordan det kan være lovligt at give ansatte underbetaling, når vores samfund bygger på tillid og vi har vores stærke fagforeningskultur.

Jeg har for nyligt stillet et politikerspørgsmål til Københavns kommune om hvilke virksomheder i Københavns kommune, der har haft de samme arbejdsløse borgere i virksomhedspraktik af flere omgange og om det arbejdsløse er kommet i job efterfølgende.

– I perioden fra 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2018 var der 5.996 borgere, som har været i virksomhedspraktik to gange i samme virksomhed. Nogle af dem har været i et gentaget forløb mere end én gang. I alt har der i perioden været 6.328 tilfælde af gentagen virksomhedspraktik, hvilket sammensætter sig af 13.784 forløb. Samlet set var der i perioden 58.123 virksomhedspraktikforløb. Det vil sige, at de gentagede virksomhedspraktikforløb udgør 24 pct. af det samlede antal forløb i perioden

I det her tilfælde, har nogle private virksomheder og offentlige institutioner sparet uhensigtsmæssigt mange penge. Derfor må politikerne på Christiansborg komme med en løsning. Arbejdsløse skal ikke udnyttes som gratis arbejdsgraft, der står til rådighed for virksomheder og offentlige institutioner.

Blogger: