STOR MODSTAND MOD NEDRIVNING AF CAFÉ FUGLEREDEN

Københavns Kommune har modtaget 314 indsigelser fra borgere, som har ønsket at komme til orde i sagen om en mulig nedrivning af Café Fuglereden til fordel for et nyt ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen ser gerne bygningen bevaret.

På Frederikssundsvej 70 i Københavns nordvestkvarter finder man i dag en rødlig bygning, som strækker sig rundt om hjørnet ad Provstevej. Bebyggelsen med det meget karakteristiske hjørnetårn huser i stueetagen Café Fuglereden og er et af de få tilbageværende huse fra Utterslev Mark-tiden. Bygningen blev opført i 1886, men nu er den måske på vej til at være fortid. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i slutningen af sidste år en ansøgning om byggetilladelse til 40 ungdomsboliger, som vil betyde ejendommens endeligt.

Men i Nordvest har der rejst sig en modstand mod byggeplanerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget 314 indsigelser i sagen, som alle er kritiske over for byggeriet. Både formandskabet i den lokale områdefornyelse samt Bispebjerg Lokaludvalg er blandt modstanderne af nedrivningen og peger blandt andet på, at området vil miste en del af sin lokale identitet, hvis den skattede ejendom udviskes fra gadebilledet og erstattes af endnu et ungdomsboligbyggeri. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er enig i indsigelserne og bekymringerne for kvarteret:

– Jeg forstår til fulde, at nordvesterne er bekymrede for at miste en del af områdets identitet, og jeg deler den bekymring. Nordvest er et skønt sammensurium af gammel småindustri og boliger, og jeg synes, at det vil være et tab, hvis den nuværende ejendom på hjørnet rives ned, siger Ninna Hedeager Olsen.

Bispebjerg Lokaludvalg henviser blandt andet til lokalplanen, som bestemmer, at nyt lejlighedsbyggeri skal indrettes overvejende med familieboliger, hvilket lokaludvalget ikke finder foreneligt med ansøgningen om at opføre små, private lejligheder. Formandskabet for Områdefornyelse Nordvest ønsker, at alle enkeltsager sættes på pause i et år, så områdefornyelsens kommende udviklingsplan for industrikvarteret kan fungere som grundlag for den videre udvikling af Nordvest. Og det er yderst fornuftige indvendinger, mener Ninna Hedeager Olsen:

– De mange indsigelser gør indtryk, og vi gør klogt i at lytte til de lokale, hvis vi ønsker os en bæredygtig bydel. Af samme årsag har jeg bestilt et budgetnotat på en bevarende lokalplan i et forsøg på at beskytte kulturarven, som vi finder i denne del af Nordvest. Forhåbentlig er der et politisk flertal for den løsning ved de kommende budgetforhandlinger, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag d. 24. august tage stilling til, om der skal dispenseres fra lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, så der kan opføres nyt ungdomsboligbyggeri i fem etager på hjørnet af Frederikssundsvej 70 og Provstevej 1-3. Det ansøgte kræver dispensation fra bebyggelsesprocent, facadelængde mod Provstevej på maks. 40 m, og parkeringsdækning.

Indstillingen kan læses her: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/24082020/edoc-agenda/00f89a16-fff3-4b9e-8d21-30cd75f0e376/d5760d7a-a775-4b51-9ce7-e25a6d13eaf7