Støtte til byfornyelse bør følge behov

Staten vil endnu engang ændre på reglerne for statens medfinansiering af byfornyelse, og endnu engang bliver hovedstadskommunerne sorteper

Skiftende regeringer har de senere år skåret kraftigt i statens støtte til byfornyelse og omdirigeret en stadig større andel af de resterende midler til landdistrikterne. Det har store konsekvenser for arbejdet med at renovere boliger uden bad og toilet, etablere grønne gårde og løfte udsatte byområder i hovedstadsområdet. Netop nu har regeringen et nyt lovforslag i høring, og endnu engang vil det svække arbejdet med byfornyelsen bl.a. i København og på Frederiksberg. Det er helt urimeligt, da behovet for byfornyelse er langt større i disse kommuner end for landsgennemsnittet, lyder det fra både Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) og Simon Aggesen (C), der er rådmand på Frederiksberg og formand for byens Bolig- og Ejendomsudvalg.

”Det er helt uacceptabelt, at skiftende regeringer lukker øjnene for det enorme behov, der er for at renovere utidssvarende boliger uden eksempelvis bad og toilet i København. Samtidig må staten erkende sit ansvar for at løfte de udsatte byområder, der er præget af sociale problemer og utryghed,” siger Morten Kabell.

Konkret lægger regeringen med lovændringen op til, at fordelingen af midler til byfornyelse skal ske efter såkaldte objektive kriterier. Men de to hovedstadspolitikere har svært ved at få øje på det objektive, når midlerne til byfornyelse i stigende grad tilfalder landdistrikterne. På landsplan er det nemlig 3,4 pct. af boligerne, der mangler bad, toilet eller køkken, mens de tilsvarende tal for henholdsvis København og Frederiksberg ligger på 8,5 og 8,2 pct. Dermed er behovet i de to kommuner mere end dobbelt så stort som landsgennemsnittet.

”De færreste danskere kan formentlig forestille sig at leve uden bad eller toilet. Men det er faktisk forholdene for beboerne i mere end 8 pct. af lejlighederne på Frederiksberg. Det er helt fair, at regeringen gerne vil gøre noget for at hjælpe med at løse landdistrikternes udfordringer, men støtten til byfornyelse bør falde, hvor behovet er størst,” siger Simon Aggesen.

Tidligere har Københavns og Frederiksberg kommuner haft mulighed for at søge midler, der var øremærket til andre kommuner, men ikke blevet anvendt. Den ordning vil regeringen afskaffe, hvilket vil betyde, at de to kommuner får færre statslige midler.