Knud Holt Nielsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget.

Sommerlukning skaber utryghed for små børn

Københavns Kommune lægger op til væsentlige forringelser af pasningsmulighederne om sommeren.

Forslaget er, at der skal ske en delvis sommerlukning af vuggestuer og børnehaver, så mange børn i tre uger skal samles på en anden institution end den de normalt færdes i. For de små børn er der tale om at en væsentlig del af dem pludselig skal passes i fremmede omgivelser. For at gøre det mere trygt, så er det ideen, at der skal være en såkaldt ’kendt’ voksen fra barnets normale institution på arbejde, når børnene passes på fremmede institutioner.

Men en ’kendt’ voksen kan så bare være en hvilken som helst en hvilken som helst pædagog eller pædagogmedhjælper fra barnets institution. Det er f.eks. ikke nødvendigvis en medarbejder fra barnets egen stue. Så den kendte voksne, kan altså i den virkelige verden være temmelig ukendt for den 2-årige, der pludselig befinder sig i fremmede omgivelser.

Børn som få måneder forinden er blevet indkørt i vuggestue eller børnehave kan pludselig befinde sig i fuldstændigt fremmede omgivelser og omgivet af børn og voksne, som de ikke kender. Det er også derfor både pædagogernes fagforening BUPL og Københavns Forældreorganisation har været kritikere af planerne.

Mange forældre til de mindste børn vil derfor være presset til at skulle holde børnene hjemme i de pågældende uger, men modsat en egentlig sommerlukning vil de stadig skulle betale for en institutionsplads i de tre uger. Det er altså politisk uærligt og urimeligt over for københavnerne.

Forringelserne af sommerpasningen er ikke godt for børnene og det er urimeligt over for forældrene at forlange penge for et pasningstilbud som mange af dem i realiteten ikke vil kunne benytte.

Stod det til Enhedslisten burde planerne derfor helt droppes, men som minimum burde vuggestuebørnene være undtaget. De mindste børn har mere end noget andet brug for tryghed, nærvær og kendte omgivelser i deres institutionsliv, og det skylder vi politikere at sikre dem.

Blogger: