Ali Hansen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Sundheds- og omsorgsudvalget.

Social ulighed i sundhed

Man kan faktisk anvende pandemien som en social ulighedsindikator.

Selvom Corona har været med til at synliggøre disse forskelle, så er det langt fra et nyt fænomen.

Rapporten ”Social Ulighed i Sundhed og Sygdom”, som indeholder analyser af 67 indikatorer, giver indblik i den sociale ulighed i både årsager, forekomst og konsekvenser af sygdom.

Social ulighed i sundhed starter allerede tidligt i livet. Antallet af dødfødsler og dødeligheden blandt børn under 5 år er lavere, hvis moderen har en højere uddannelse. Der ses også social ulighed i tandsundheden og i overvægt hos børn. Restlevetiden blandt 30-årige, er længere, hvis man har en højere uddannelse. Ligeledes er antallet af dødsfald pr. 100.000 personer lavere blandt personer med højere uddannelse. Andelen af ældre, der har begrænset mobilitet, er højere blandt folk med en kortere uddannelse. Antallet af nye tilfælde af diabetes pr. 100.000 personer er lavere blandt folk med højere uddannelse. Der ses en social ulighed i, hvem der bliver ramt af lungekræft. Andelen af personer, der har 20 eller flere naturlige tænder, er højere blandt folk med højere uddannelse.

Pandemien har fungeret som et mikroskop, der fremhæver social uligheds grimme skjulte sider. Men vi vidste allerede i 2009, at influenzadødeligheden var tre gange højere blandt de socialt dårligt stillede. Vi har allerede set, at diabetes rammer skævt og vi ved, at diabetikere er mere udsatte for at blive alvorligt syge og dø af COVID-19.

Regeringen vil helst håbe på, at en vaccine kan løse vores nuværende problemer med pandemien. Men en vaccine kan næppe ændre den strukturelle ulighed, som også påvirker risikoen for smitte. Det er ikke overraskende, at ens livsvilkår også spiller en rolle i, hvordan man klarer sig gennem pandemien. Det siger sig selv, at det er nemmere at isolere sig i en større bolig med færre mennesker.

Coronapandemien har afsløret, hvor sårbar de socialt udsatte er. Men den viser også, at der er et behov for radikale samfundsændringer.

Kommunen har ekstraordinære udfordringer, da det viser sig, at uligheden i sundhedsvæsenet blot afspejler den sociale ulighed i samfundet.

Blogger: