Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Simpel løsning kan forhindre salg af almene boliger

Ungdomsbofællesskaber i Mjølnerparken er en del af løsningen på Københavns boligmangel.

DA VI SKULLE vælge en ny Borgerrepræsentation i København i november 2017, blev der fra en bred vifte af politikere lovet flere almene boliger i København. 20.

juni vil et flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune stemme for at sælge 228 gode og billige boliger i Mjølnerparken til private investorer. Det gør de som konsekvens af V-LA-K-regeringens ghettopakke. Men de behøver ikke at sælge boligerne til private investorer for at leve op til ghettopakken. Der er en anden mulighed: Almene boliger kan nemt og billigt omdannes til bofællesskaber for unge eller ældre i København og stadig leve op til ghettoplanen. Hvis Borgerrepræsentationen vælger at omdanne boligerne til bofællesskaber for unge, vil beboerfordelingen ændre sig, så den lever op til kravene.

DET VIRKER jo umiddelbart som en god løsning, der sikrer, at boligerne forbliver almene og samtidig skaber billige boliger til unge i København. Der er bare ét problem: Et flertal i Borgerrepræsentationen tror ikke på, at unge vil bo sammen i alternative boligformer, og derfor vil de ikke omdanne boligerne til ungdomsbofællesskaber.

Vi undrer os meget over den udmelding.

De unge mennesker, vi møder hver eneste dag på forelæsningssale og i undervisningslokaler, fremhæver behovet for flere billige boliger i København. Mange vælger kollektive boformer til, ikke kun af økonomiske årsager, men også fordi det er hyggeligt at bo sammen med andre unge. Det samme gør sig gældende for de studerende, der bor på kollegier.

Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen fra 2018 føler næsten hver femte ung mellem 16 og 24 år sig ensom. Flere bofællesskaber for unge løser ikke alene problemet i forbindelse med ensomhed, men det er et skridt i den rigtige retning.

I København er det ingen nyhed, at der er massiv boligmangel for unge.

DET VIRKER derfor fjollet, at Borgerrepræsentationen vil sælge gode almene boliger til private investorer, når der er så mange unge, som har svært ved at finde tag over hovedet i København. Ifølge tal fra Dansk Byggeri mangler der 8.400 studieboliger i hovedstaden, og alene i 2018 påbegyndte ca. 23.000 studerende en videregående uddannelse i eller omkring København.

Lad os tænke smart og finde på kloge løsninger sammen. Vi vil gerne komme med en appel til alle partier på Københavns rådhus: Lad os løse en del af Københavns boligmangel og beholde de almene boliger i Mjølnerparken som ungdoms-og seniorbofællesskaber.

Det virker fjollet, at Borgerrepræsentationen vil sælge gode almene boliger til private investorer.

Skrevet sammen med Mike Gudbergsen, Forperson for studenterrådet ved Københvans Universitet. Trykt i Politiken 16/6-2019

Blogger: