Charlotte Lund. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Selvfølgelig vil Enhedslisten bygge boliger

SOCIALDEMOKRATERNE forsøger i disse uger at sparke deres kommunalvalgkamp op i omdrejninger ved at skælde Enhedslisten ud for ikke at ville bygge almene boliger. Men gid deres stålsatte byggeiver også gjorde sig gældende uden for skåltalerne, for her halter den gevaldigt.

Sandheden er, at socialdemokratiske tommelfingre alt for ofte vender nedad på det almene boligområde. Og her taler jeg ikke kun om den såkaldte ghettoplan, der har skadet boligbevægelsen ved at bortsælge og nedrive gode billige boliger i hobetal.

For Enhedslisten i København har gang på gang forsøgt at få flere almene boliger ind i byen ved at stille ændringsforslag til lokalplaner.

For eksempel lokalplanen for Urbanplan Syd, som socialdemokraterne stemte imod, lokalplanen for Gadelandet, hvor socialdemokraterne meldte hus forbi.

Lokalplanen for Østergade, hvor socialdemokraterne godt nok heller ikke var i humør til at bakke op den dag. Og lokalplanen ved Bomhusvej, hvor socialdemokraterne sørme også var modstandere.

En grøn politik er ikke det modsatte af en god boligpolitik, det betyder såmænd bare, at Enhedslisten ikke mener, at spekulationsdrevet byggeri og ødelæggelse af bynær naturer vejen frem.

SELV OM ENHEDSLISTEN ikke bygger på fredet natur eller vil belemre København med en kulsort havnetunnel, har partiet faktisk stemt for langt de fleste lokalplaner, som giver flere boliger – hele 32 ud af 38. Det har vi, fordi Enhedslisten ønsker flere billige boliger på et ordentligt grundlag.

Så hvis socialdemokraterne vil noget med deres boligpolitik i virkeligheden, burde de hurtigst muligt annullere den skadelige såkaldte ghettolov. Og stemme for Enhedslistens forslag om flere almene boliger. Og så droppe det planforlig, der ifølge deres egen boligminister, lænker partiet fra at hæve den almene byggeprocent fra 25. For eksempel de 33 procent, som Enhedslisten har forslået.

Det er ikke skrevet i sten, at de røde partier skal bekrige hinanden på det almene boligområde, heller ikke selv om der er valgkamp. Det har vi jo højrefløjen til. Så lad os i stedet arbejde sammen om en god boligpolitik på et bæredygtigt grundlag.

Som et parti, der har fået betroet regeringsmagten af ikke mindst københavnerne, har Socialdemokratiet et kæmpe ansvar for at sikre en ordentligt og velfunderet boligpolitik. De kan begynde nu.

Hvis socialdemokraterne vil noget med deres boligpolitik i virkeligheden, burde de hurtigt muligt annullere den skadelige såkaldte ghettolov.

Trykt i Politiken 4/9-21
Blogger: