Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

SELEKTIV KLUNSNING

Hvis vi skal sikre, at private entreprenører bruges bedst muligt i oparbejdningen af bestemte typer af affald, så skal det ske på et solidt fundament af offentlig affaldsindsamling, udsortering og forbehandling, således at ingen kan løbe fra ansvaret for mindre profitable elementer i den cirkulære økonomi.

Klimaministerens udspil vil give erhvervsinteresser adgang til at klunse selektivt.

Det kan være ødelæggende for den tillid, som vi er ved at opbygge mellem borgerne og de offentligt ejede affaldsselskaber.

Borgerne har krav på et cirkulært og ikke et selektivt system til at håndtere affald. Så kære regering: Sæt venligst miljøhensyn øverst på dagsordenen.

Det vil også være sund erhvervspolitik.

Trykt i Politiken 2/6-2020

Blogger: