Pressemøde om Lynetteholmen på Københavns Rådhus

Enhedslisten og Alternativet på Københavns Rådhus afholdte i formiddags et pressemøde om den netop fremlagt VVM-undersøgelse af Lynetteholmen.

Gorm Anker Gunnarsen havde følgende at sige om Lynetteholmen og VVM-undersøgelsen:

”Den 31. august bad Frank Jensen Enhedslisten og Alternativet om at forsvinde fra denne Festsal, hvor forhandlingerne om årets budget foregik. Baggrunden var, at vi ikke ville forpligte os til at støtte Lynetteholmen uafhængigt af, hvad de miljømæssige og økonomiske analyser måtte vise om bæredygtigheden af projektet. Nu er Frank Jensen ude af planpolitikken. Det burde Lynetteholmen også være.

Vi ser nemlig et projekt, der kun viser hensyn til spekulation i boligpriser. Andre hensyn er sat til side.

Stormflodssikring var engang det erklærede mål, men er ikke omfattet af det fremlagte.

Vi ser kun en VVM for selve Lynetteholmen og ikke Havnetunnelen. Staten lægger dermed ikke op til en samlet høring om de skadevoldende virkninger af hele den plan, som projektet er en integreret del af. Det er at skære debatten om en samlet salami i småstykker.

Lynetteholmen er ikke kun en dårlig idé, fordi det er en voldsom gene at transportere mere end 60 millioner tons jord tværs gennem den tætte by på Østerbro og det nordlige Amager – og fordi larmen bliver infernalsk. Det er også fordi planen som helhed strider mod fornuftige mål som
– helhedssyn i planer for hovedstadsregionen,
– flytning af pendlertrafik væk fra biler,
– beskyttelse af havmiljøet,
– sikring af spekulationsfrie, billige boliger,
– minimering af udledning af klimagasser,
– adgang mellem havneløb og Øresund for mindre fartøjer og
– god badevandskvalitet

Lynetteholm er altså ikke fornuftig. Hvis projektet skulle være middel til at nærme sig disse overordnede planpolitiske mål, så svarer det til fornuften i slukke en brand ved at hælde olie på den.”