Behandling på hospital. Mark Knudsen.

Sundhed

Ulighed i sundhed er et af byens største problemer og er desværre også et stigende problem. Næsten alle sygdomme forekommer hyppigere og tidligere i de nedre samfundslag. Uligheden i sundhed starter i fosterlivet (for tidlig fødsel og nedsat fostervægt) og varer livet ud.

Mange sygdomme skyldes livsstil, og her kan kommunen spille en vigtig forebyggende rolle, ikke mindst gennem sundhedsplejerskerne. Der skal til stadighed afsættes medarbejdere, der kan lave opsøgende og forebyggende arbejde blandt de svageste. Kommunen bør være en aktiv medspiller i kampagner om livsstilsændringer, men altid som et tilbud, der kan fravælges.