Hjemløs på Strøget i København.

Socialt udsatte

Københavns kommune skal bidrage til at øge udsatte københavneres livskvalitet og sociale mobilitet. Alle har ret til et værdigt og selvstændigt liv og til at være en del af et fællesskab.

Københavnere med sociale problemer skal opleve en kommune, som både kan og vil hjælpe dem. Det kræver en politik, der er baseret på effektiv forebyggelse og evne til at handle, hvis problemerne er opstået. Støtten skal ydes ud fra den enkeltes behov med fokus på forebyggelse. Dette kræver mangfoldige og fleksible indsatser og faglig specialisering.

Mennesker med misbrug, traumer og skader fra vold, overgreb eller prostitution skal have hurtig og fyldestgørende støtte, Hjemløshed er en skamplet på velfærdssamfundet, og uanset årsag skal Købehavn Kommune arbejde på at forebygge hjemløshed.