Kvinde sidder sammenbøjet på en vej. Foto: iStock.

Psykiatri

Langt de fleste psykisk sårbare bor rundt omkring i byen, særligt i almene boligområder. Der er for mange, der ikke behandles eller har brug for langt mere hjælp, end de kan få i egen bolig, hvilket også betyder store gener for naboerne.

Enhedslisten vil dels arbejde for flere botilbud og pladser på hospitalerne og dels styrke den fremskudte og udgående social- og behandlingspsykiatri, så psykisk sårbare kan få den hjælp, de har brug for, i deres eget hjem.

Det psykiatriske system får i disse år flere og flere patienter, og det sætter den kommunale socialpsykiatri under pres, fordi de økonomiske rammer ikke ændrer sig i samme takt som antallet af patienter. Det er svært at levere en ordentlig service, og patienter risikerer at ende i tilbud, som ikke er gearet til at tage sig af dem. Det gælder ikke mindst i de kommunale botilbud, hvor specialiseringsgraden er gået ned.

Det er ikke rimeligt, at asociale sparekrav forringer en i forvejen ekstrem sårbar gruppes muligheder for lindring. Enhedslisten vil arbejde for markante forbedringer på dette område og sikre patienternes medindflydelse.