Industri Svejser Foto: iStock

Privat erhverv

I et kapitalistisk samfund, som det vi lever i, er det nødvendigt at stille krav til virksomheder. Virksomheder har som det primære mål at tjene penge, og det tilskynder dem i mange tilfælde til at se stort på miljøregler, bæredygtighed, social ansvarlighed og integration. Derfor skal kommunen stille krav til virksomhederne på disse områder. Vi skal få dem til at arbejde i en retning, der understøtter den by, vi gerne vil have.

Enhedslisten har været med til at indføre sociale klausuler i København: klausuler, der sikrer overenskomster, praktikpladser, ordentligt arbejdsmiljø og kædeansvar, hvis en opgave videredelegeres. Vi vil fortsat arbejde for, at der i så stort omfang som muligt stilles krav til de virksomheder, som kommunen samarbejder med. Disse krav skal sikre, at de virksomheder, der udfører opgaver for Københavns Kommune, er bæredygtige virksomheder, der behandler og betaler deres ansatte ordentligt, sætter et positivt aftryk på omverdenen både miljømæssigt og i forhold til at uddanne fremtidens arbejdsstyrke.

Enhedslisten vil arbejde for, at private virksomheder også tager ansvar for den lige adgang. Det gælder private skoler, sundhedsklinikker og boligudlejere, der diskriminerer folk med handicap. Det gælder diskoteker og klubber, som diskriminerer på baggrund af etnicitet eller seksualitet. Vi har ikke plads til private firmaer, der ikke vil tage ansvar for byen.