Københavns tage.

Kommunal frihed

København skal være præget af de mennesker, der bor i byen; og de mennesker, der bor i byen, skal nyde så høj en grad af frihed som muligt. Frihed forudsætter, at mennesker kan bestemme i deres eget liv: at vi i fællesskab bestemmer ikke bare over frugten af vores arbejde men også over, hvilke ting der skal laves i vort samfund. Frihed forudsætter, at vi ikke skal være bange for den luft, vi indånder, det vand, vi drikker, og den mad, vi spiser.

Vi ønsker en stærk kommune, som på baggrund af demokratiske beslutninger kan sætte sit præg på byen. I en metropol som København er der både stærke nationale og internationale aktører til stede med deres ønsker og agendaer for byen. Kommunen skal kunne føre sin dagsorden igennem og stille krav til virksomheder og fonde.

Alle københavnere skal sikres medbestemmelse. Det gælder vores daginstitutioner, vores offentlige parker, vores boliger, vores gader, vores idrætsfaciliteter, vores kulturelle tilbud og vores plejehjem. Københavnerne skal have større magt og mere frihed til at bestemme over deres by og lokalområde.

Enhedslisten vil arbejde for, at Københavns Kommune får større handlefrihed i forhold til den statslige lovgivning. Statslige regler og krav omkring udlicitering, budgetlægning, skattestop, nytteløs aktivering mm. begrænser vores muligheder for at bygge og udvikle den by, vi ønsker.

Vi vil fortsat arbejde målrettet på at understøtte den brede bevægelse mod skiftende regeringers nedskæringsplaner. Vi vil arbejde for, at København bryder med regeringens økonomiske rammer og viser, hvilket potentiale byen har uden restriktive krav. Enhedslisten vil fortsætte sin kamp for mere kommunal frihed.