To unge mænd på fodboldbane. Foto: Mark Knudsen

Antiracisme

Borgerne i København har over 180 forskellige nationaliteter. Derudover har en væsentlig andel af borgerne i København et etnisk tilhørsforhold, der stammer fra et andet land end Danmark, samtidig med at de er danskere og er knyttede til den danske kultur.

Mange af disse borgere har dårligere muligheder for at leve gode og sikre liv, fordi de jævnligt bliver udsat for racisme. Det kan f.eks. handle om, hvor behjælpelige politiet er, hvis du har været udsat for en forbrydelse, hvilke jobsamtaler du bliver indbudt til, i hvilken grad din sagsbehandler opfatter dig som doven, og hvilke natklubber du får lov at komme ind på.

I Enhedslisten København anerkender vi, at racisme er et strukturelt problem. Det betyder, at mennesker og institutioner også kan handle racistisk, fordi de ikke er bevidste om, at de forskelsbehandler ud fra fordomme om andre baseret på hudfarve og kultur eller gamle vaner, man har overtaget fra tidligere generationer. Racisme er således ikke noget, der kun udøves af erklærede racister, der udøver racistisk motiveret vold.

Vi ønsker et opgør med racistisk kultur – både den åbenlyse og den mere uhåndgribelige. Det indebærer, at vi alle tager ansvar, for hvordan vi selv og dem, som er tættest på os, begår sig i mødet med borgere med andre hudfarver, nationaliteter og etniske tilhørsforhold – og at vi får hjælp til at omgås hinanden på en måde, der stiller alle lige. Derfor vil vi arbejde for at Københavns Kommune har en klar antiracistisk politik.

Enhedslisten vil arbejde for, at ansatte i Københavns Kommune kommer på kurser eller efteruddannelse, om hvordan de genkender og modvirker racisme i deres eget arbejde og på deres arbejdsplads.

Derudover er der behov for at tænke i nye tiltag, som f.eks. oprettelse af en antiracistisk enhed, der tager rundt til arbejdspladserne og hjælper ansatte og borgere med at genkende racisme i deres eget miljø og finde antiracistiske løsninger.