SOSU hjælper griner med ældre kvinde. Foto: Mark Knudsen

Ældre

Alle ældre har ret til et værdigt liv på egne præmisser, for eksempel når det drejer sig om boliger: vores tilbud om ældreboliger skal udvides til også at inkludere basisboliger til ældre med ønske om en lav husleje over profilplejehjem til seniorbofællesskaber til dem, der vil bo sammen. Formue og private pensioner skal ikke afgøre, om man kan få den støtte, man har behov for.

Når det kommer til social- og sundhedsområdet er der brug for at tænke nyt. Der skal være et forebyggende arbejde, hvor sundheden hos den enkelte ældre opretholdes gennem læring, motion og sund kost, hvis den ældre ønsker det. På samme måde skal de værdifulde relationer støttes.

Det skal være muligt at blive i sin bydel, når man flytter på plejehjem. Det skal derfor sikres, at der er plejehjem i alle bydele. Enhedslisten arbejder for ”længst muligt i eget liv” og vil sikre, at der er tilbud, kultur og udfoldelsesmuligheder rettet mod de ældre. Enhedslisten arbejder for at gøre de kommunale tilbud så gode og fleksible, at behovet for private tilkøb overflødiggøres.

Plejeboligen skal være et rart sted for alle svage, syge og raske ældre. Beboerne skal kunne mærke, at det er deres hjem. Plejen skal være mest mulig individuelt tilrettelagt og ønsket. Der skal være hjælp til ordentlig rengøring, bad efter ønske og tid til samtaler eller en tur ud i den friske luft med en ansat, hvis det er behovet. Der skal være tilbud til den ældre om et sommerophold i egnede ferieboliger. Det er vigtigt, at plejeboligerne er åbne over for omgivelserne. Det handler både om aktiviteter for og aktiviteter sammen med områdets andre ældre – også i samarbejde med skoler og daginstitutioner. Der er mange eksempler på gode erfaringer med samarbejde på tværs af generationerne til stor glæde for alle.