Plan for Københavns nye byskov

Planen for Københavns nye byskov er klar

Københavnernes nye byskov på Kalvebod bliver et sted med vild natur og mulighed for at plukke bær og frugter

Politikerne i København har vedtaget en ambitiøs plan, der betyder, at byen frem mod 2025 skal have 100.000 flere træer. En stor del af træerne skal plantes i en ny 14 hektar stor byskov ved jordeponiet på Kalvebod. Og nu kan Københavns Kommune løfte sløret for indretningen af den nye skov, der er blevet til i et tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter. Der venter et spændende, rekreativt udflugtsmål, som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter.

”Københavnerne har i årevis efterlyst en grønnere by med flere træer. Enhedslisten har hele tiden bakket op om denne dagsorden, og nu har den heldigvis endelig vundet genklang hos en bred kreds af partier på rådhuset. Jeg er rigtig glad for, at så mange københavnere har benyttet sig af muligheden for at sætte deres præg på vores nye byskov, og jeg håber, at mange vil lægge vejen forbi de kommende år,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Københavnerne har ønsket sig en vild skov, der ikke ligner byens parker for meget. Samtidig har mange givet udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at plukke bær, nødder og frugter. Derfor kommer den nye byskov til at bestå af fire hovedområder, så flest mulig af ønskerne kan imødekommes:

  • Lavskoven med mindre træer som skovæble og hassel
  • Copenhagen Food Forest, der bl.a. vil rumme mirabeller, hyld og solbær og blive etableret i samarbejde med Byhøst og københavnerne
  • Den Åbne Skov med arter som fyr og kirsebær, hvor der vil være fokus på læring i samarbejde med Københavns Naturskole
  • Bytræsskoven med træarter som røn, platan og pil, der er kendt fra bymiljøet i København
  • Egeblandskoven, hvor der vil blive brugt mange bevoksningstyper, træarter og buske som ribs, avnbøg, kvalkved og eg.

”Allerede i dag er mange københavnere begyndt at høste naturens vilde urter, bær og frugter fra eksempelvis Amager Fælled og Tippen. Det har helt sikkert haft stor betydning for lysten til at bevare og fremme bynaturen og biodiversiteten. Og derfor er det helt oplagt, at vi lytter til københavnernes store ønske om at få endnu bedre muligheder for at ikke blot at gå på oplevelser i naturen, men også at plukke bær og frugter,” siger Morten Kabell.

I første omgang har politikerne øremærket 800.000 kr. til plantningen af 25.000 træer på de første 5,5 hektar af skoven. Plantningen af disse træer finder sted til efteråret. Men allerede i slutningen af juni vil københavnerne ved selvsyn kunne danne sig et indtryk af den kommende skovs indretning, da der på området er blevet sået forskellige blomstertyper, der skal give et indtryk af skovens fremtidige indretning. Pengene til resten af skoven skal findes i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.

Skoven kommer til at indeholde mindst 95 pct. danske arter fordelt på mere end 30 forskellige træer og buske, da det understøtter lokale arter af insekter og dyr. Der vil dog også komme træarter, som forventes at få Danmark som naturligt spredningsområde som følge af fremtidige klimaforandringer. Det gælder valnød, ægte kastanje og mellemeuropæiske egearter. Brugen af disse arter skal sikre erfaringer med arternes trivsel og vækst i Danmark.

Byhøst inviterer til workshop den 15. juni 2017 om indretningen af Copenhagen Food Forest.