Morten Kabell

Overborgmesterens aftale om elbusser er uambitiøs

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er alt andet end imponeret over Movia og overborgmester Frank Jensens aftale om først helt at udfase dieselbusser i København i 2031

Når overborgmesteren med en ny aftale accepterer, at Movias busser i København kan køre på diesel helt frem til 2031, sætter han ikke blot københavnernes helbred på spil. Han spiller samtidig hasard med kommunens plan om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Ifølge den plan, skal kommunen nemlig allerede i 2025 være helt gået over til elbusser i den kollektive transport.

”Jeg stiller mig meget uforstående overfor, at overborgmesteren indgår en aftale, der gør det tvivlsomt, om København når målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Frank Jensen må indse, at grønt lederskab ikke alene handler om at holde skåltaler, når man rejser rundt i verden. Det kræver mod og vilje til at lægge sig i selen på hjemmebane og tage ansvaret for den grønne omstilling af København,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere beregnet, at en 100 pct. overgang til elbusser vil betyde en reduktion på 24.000 tons CO2 i 2025. Beregningerne viste, at det vil kræve en investering på 45 mio.kr. fra 2017 til 2020 og 125 mio.kr. fra 2021 til 2025.

Netop på transportområdet er København udfordret i forhold til at nå ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Det skyldes, at skiftende regeringer har nægtet København at indføre en betalingsring. Herudover er salget af elbiler gået nærmest i stå, da Folketinget ikke sikrer tilstrækkelige konkurrencefordele for de grønne biler.

”Vi har vænnet os til, at Folketinget spænder ben for hovedstadens grønne ambitioner. Det øger kravet til vores egne indsatser. Det burde være økonomisk overkommeligt at hæve ambitionsniveauet i forhold til udskiftningen af de forurenende dieselbusser. Derfor vil jeg nu tage sagen op med overborgmesteren og søge politisk flertal for at hæve ambitionsniveauet,” siger Morten Kabell.