Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Ørestad sikres tre helhedsskoler

Enhedslisten ønsker en skole, som er forankret i lokalsamfundet og som sikrer en høj grad af stabilitet. Vi har vedholdende fremhævet, at der faktisk er meget klare tegn på, at skoler med for mange spor og for lidt kontinuitet har sværere ved at skabe trivsel og lydhørhed i hverdagen.

Enhedslistens synspunkt tabte, da Højdevangens Skole for ti år siden blev gjort til udskolingsskole for tre andre skoler i Sundby. Det tabte også, da Islands Brygges sydlige del ikke fik sin egen skole, men nybygningen i stedet blev gjort til et anneks for en syvsporet Bryggeskoles 6.-9. klasser.

Det er derfor meget glædeligt, at Børne- og Ungdomsudvalget den 6. december besluttede, at Kalvebod Fælled Skole skal opbygges som en helhedsskole – og at det samme gælder for den netop besluttede helt nye skole i Ørestad. Enhedslisten vil have overskuelige enheder, fordi det er bedst for trivsel og pædagogik.

Vi håber, at linjen bag beslutningen i Ørestad vil blive fulgt, når skolestrukturen fastlægges andre steder i byen. I det kommende år vil vi i Børne- og Ungdomsudvalget først fastlægge om den nye skole i Sydhavnen skal være en helhedsskole og derefter også træffe en beslutning om den nye skole på Holmbladsgade 113 skal være sin egen skole.

Forhåbentligt kan linjen fastholdes – selv når forvaltningen hævder, at større enheder er billigere. Problemer afledt af manglende kontinuitet og stabilitet kan nemlig blive ganske omkostningstunge – og er ikke kun problemer, som risikerer at opstå i Ørestad.

Gorm Anker Gunnarsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, skoleordfører for Enhedslisten (også efter nytår)

Blogger: