Otte Omraader Som Foreslaas Omfattet Af Betalingsparkering

Nyt forslag om øget betalingsparkeringen i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu fremlagt deres bud på en udvidelse af området med betalingsparkering til politikerne i København. Forslaget indgår i budgetforhandlingerne til efteråret.

Bølgerne gik højt, da politikerne på Københavns Rådhus diskuterede en udvidelse af området med betalingsparkering i foråret. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell spillede ud med et ambitiøst forslag om, at tage skridtet fuldt ud og lade hele kommunen blive til et betalingsområde. Det var der ikke flertal for, men flere partier har meldt ud, at de er parate til at se på en udvidelse af betalingsområdet. Nu er Teknik- og Miljøforvaltningen klar med en anbefaling til politikerne om at starte med at indføre mere betalingsparkering i Vanløse, Valby, Sundby, på Nørrebro, Islands Brygge og i Vestamager.

– Vi ser en stigning i antallet af pendlere, som kører ind i København for at parkere bilen hver eneste dag, og det er vi nødt til at få sat en stopper for. Vi har simpelthen ikke plads til pendlernes mange biler, som ødelægger fremkommeligheden og forurener i København. Langt størstedelen kan i stedet benytte sig af den kollektive transport eller cyklen. Betalingsparkering er et værktøj, som kan hjælpe på dette, så jeg håber, at et flertal vil bakke op om det nye forslag, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Hver dag krydser mere end 535.000 biler kommunegrænsen til København, og samtidig er der kommet flere bilejere til blandt københavnerne. Det skaber pres på byens parkeringspladser. For at skabe bedre plads til københavnernes egne biler lokalt og samtidig forsøge at begrænse antallet af pendlere i bil indførte København i marts den nyeste gule betalingszone i dele af Valby, ydre Nørrebro og ydre Østerbro.

– Vi har allerede rigtig gode erfaringer med gul zone, men vi kan også se, at den har skubbet problemerne over i nye områder, som i dag ikke er omfattet af betalingsparkering. Det kan vi tage hånd om ved at udvide betalingsområdet, og derfor forventer jeg også, at mine politiske kolleger bakker op om det konstruktive forslag om at udvide brugen af betalingsparkering, siger Morten Kabell.

Flere steder har kommunen tidligere forsøgt at begrænse pendlerparkering ved at indføre tidsbegrænset parkering. Det er sket i bl.a. ved Lergravsparkens Station på Amager og i Vanløse. På et møde mandag den 19. juni besluttede Teknik- og Miljøudvalget dog, at blive mere restriktive med denne parkeringsordning, og lade det primære værktøj være betalingsparkering. Det skyldes, at betalingsparkering giver større fleksibilitet for beboere og erhvervsdrivende, hvor de tidsbegrænsede zoner medfører utilsigtede gener, når bilen skal fjernes efter tre timer. Teknik- og Miljøforvaltningen har i øjeblikket ansøgninger om indførelse af parkeringsrestriktioner i 16 områder i København.

København bruger allerede i dag, hvad der svarer til 20 gange Tivolis areal på gadeparkering. Undersøgelse har vist, at anlæg af underjordiske parkeringspladser kan have en pris på omkring en million kroner pr. parkeringsplads.