Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Nye boliger er for store og dyre

Andelen af store lejligheder i København er fordoblet over de sidste 20 år. Det dokumenterer den liberalistiske tænketank Cepos i en ny rapport.

Årsagen skal primært findes i, at kommunen stiller krav om at nybyggeri i gennemsnit skal være minimum 95 kvm. Og i en årrække var det forbudt at bygge lejligheder på under 75 kvadratmeter.

Reglerne skyldes, at et flertal ønskede at gøre byen attraktiv for velstillede danskere, der kunne bidrage til skatteindbetalinger til den slunkne kommunekasse.

I 90erne var situationen den, at byen i høj grad var beboet af studerende og københavnere på overførselsindkomst, mens dem med arbejde i høj grad søgte ud af byen.

Men i dag er situationen den modsatte. København er attraktiv for de velstillede og københavnerne vil meget gerne blive boende – også når de får børn.

Det giver os til gengæld det problem, at det bliver svært for københavnere uden høje indtægter at bo i byen.

Derfor er der heller ikke nogen grund til at fastholde politikken om at der primært skal bygges store boliger. Københavnerne efterlyser mindre boliger – også når de får børn.

Enhedslisten vil derfor gerne afskaffe kravet om en gennemsnitsstørrelse på minimum 95 kvadratmeter og har da også foreslået det flere gange gennem årene, når kommuneplanen skulle vedtages.

Men det er klart, at en ophævelse af reglen ikke løser kommunens boligproblemer alene. Prisen for byggegrunde i København er tårnhøj, så selv små boliger vil blive dyre, hvis vi overlader prissætningen til markedet alene.

Der er behov for, at der bygges flere almene boliger – også gerne flere end de 25%, der er normen i dag. En del af disse boliger skal være målrettet studerende, pensionister og socialt udsatte med huslejer på maksimalt 3500 kroner.

Der er behov for, at kommunen sælger grunde under markedspris til den almene sektor, så de almene boliger kan blive billigere end dem der bygges i dag.

Og endelig er der behov for at bygge kollektive boformer, hvor beboerne kan deles om fællesarealer. Ikke kun fordi det er billigere, men også fordi det er det som mange københavnere efterspørger.

Trykt i Information 20/12-18

Blogger: