NY TRAFIKANAYSE GIVER GRØNT LYS TIL TRAFIKSANERING I INDRE BY

Det kan lade sig gøre at gennemføre flere store udviklingsprojekter i Indre By, uden at trafikken går i hårdknude, viser en ny trafikanalyse fra Københavns Kommune. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for, at vejen fra bilrum til byrum synes stadig kortere.

Over de senere år har flere store udviklingsprojekter for Indre By i København været oppe at vende. Alle vil
potentielt påvirke trafikken i bydelen, og derfor har politikerne ønsket at få en samlet analyse af, hvordan
de forskellige projekter vil påvirke trafikken.

Den analyse er nu klar – analysen for trafikafvikling i Metropolzonen undersøger blandt andet, hvordan en
bypark foran Tivoli, overdækning af Banegraven ved Vesterport med en eventuel lukning af
Hammerichsgade og en fortsat delvist bilfri Vester Voldgade vil påvirke hinanden samt hvilke muligheder,
der er for at afhjælpe de trafikale udfordringer, som opstår, hvis veje i området lukkes for trafik.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen vil ikke lægge sig fast på, hvilke konkrete projekter,
der kan gennemføres. Men hun hæfter sig ved, at det ikke er umuligt at nedlægge selv væsentlige vejstrækninger.
Det er positivt nyt for folk, der ønsker et grønnere København, siger hun:

– Skridt for skridt kommer vi tættere på at kunne skabe en samlet grøn indgangsport til København, som
vægter cykler og gående frem for biler. I mine øjne viser analysen, at det kan lade sig gøre at lukke for
biltrafik – også på veje, som vi normalt tænker er for store og vigtige – uden at det får uoverstigelige
konsekvenser for trafikken.

Netop muligheden for at nedlægge vejarealer er afgørende for, at trafikken i byen kan blive bæredygtig. For
det er ikke nok i sig selv at fjerne biler, hvis man ikke samtidig giver vejarealerne andre funktioner, siger
Ninna Hedeager Olsen:

– Når der er for meget vej til få biler, sætter bilisterne bare farten op. Det har vi for eksempel set under
corona, hvor der har været en stigning af vanvidskørsel i København. Derfor er det afgørende, at vi både får reduceret biltrafikken og samtidig omdanner vejareal i en grønnere og mere cykelvenlig retning.

Ninna Hedeager Olsen anerkender, at der også vil være udfordringer forbundet med de store projekter.
Blandt andet peger analysen på, at det vil blive nødvendigt at omlægge busruter, hvilket vil lægge pres på gader, der ligger omkring de strækninger, som lukkes.

– Selvfølgelig vil der være nogle knaster, og vi skal finde løsninger på blandt andet at omdirigere busruter og sikre fortsat tryg fremkommelighed for cyklister. Men overordnet synes jeg, analysen viser, at der er en tydelig grøn vej for det indre København – nu er det vores opgave som politikere at blive ved med at følge den, siger hun.

FAKTA

• Analysen af trafikafvikling i Metropolzonen hænger sammen med en samlet analyse af mobiliteten i København, som ventes færdig i begyndelsen af 2021.

• Projektet Vesterport Banegrav med en lukning af Hammerichsgade vurderes at skabe ændringer i biltrafikken, som er vanskelige at afvikle, især i myldretiden. Projektet vil kræve finansiering af en række afbødende tiltag såsom ombygning af kryds, ændrede svingbaner og nedlæggelse af p-pladser. Udgifter skønnes til 59 millioner kroner.

• En gennemførelse af Tivoli Bypark vurderes at kunne løses uden større indgreb og konsekvenser for trafikken. Dog vil der blandt andet skulle omlægges busruter, hvilket vil lægge ekstra pres på Jernbanegade.

• Analysen laver ikke en særskilt beregning for projektet om at gøre Middelalderbyen bilfri, som det er foreslået af blandt andet Borgersamlingen, fordi tidligere analyser allerede har vist, at det vil have minimal betydning for trafikken omkring Middelalderbyen.

• Den permanente lukning af Vester Voldgade for gennemkørende trafik er allerede vedtaget i Borgerrepræsentationen og indgår derfor som en del af grundlaget for modelberegningerne i analysen.

Læs mere om analysen her: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/24082020/edoc-agenda/00f89a16-fff3-4b9e-8d21-30cd75f0e376/696d2f57-7549-4c16-b8ec-1214b89dc696