NY PLAN SKAL GIVE KØBENHAVNERNE MERE RO

En ny handlingsplan skal hjælpe med at håndtere de store problemer med vejstøj, som plager mange københavnere. Det skal ske gennem nedbringelse af benzin- og dieseltrafik, lavere hastigheder og støjdæmpende asfalt. Næste skridt er at høre københavnerne.

Søvnproblemer, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Det er nogle af de alvorlige sygdomme, vejstøj kan føre til. Alene i København er det estimeret, at 19 indbyggere årligt mister livet for tidligt på grund af vejstøj ifølge Rambøll. Det vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ændre på med en ny handlingsplan for vejstøj: 

– Når københavnere bliver alvorligt syge og dør af vejstøj, så er der noget helt galt. Handlingsplanen for vejstøj peger på nogle effektive tiltag, som i høj grad fokuserer på benzin- og dieseltrafikken. Jeg forventer, at mine kolleger i udvalget bakker op om handlingsplanen, og jeg håber, at de efterfølgende vil være med til at realisere den, siger Ninna Hedeager Olsen.

Den nye handlingsplan for vejstøj skal gælde frem til 2023, og det overordnede mål for handlingsplanen er at reducere antallet af stærkt støjbelastede
boliger fra knapt 23.000 til 17.500. Det skal ifølge planen blandt andet ske ved at sætte hastighedsgrænsen ned til 40 km/t på større veje og 30 km/t på mindre veje. Selvom handlingsplanen er vejledende, håber borgmesteren, at der er opbakning til at føre planen ud i livet.

– Det er sundhedsskadeligt, når benzin- og dieselbiler drøner igennem tætbebyggede områder. Det kan vi ikke byde vores indbyggere. Hvis vi fx sætter farten ned på en række strækninger, får vi ikke bare lavere støj fra bilerne, vi får også en øget trafiksikkerhed, der gerne skulle hjælpe os i retning af vores målsætning om nul trafikdræbte i 2025. Ved at reducere benzin- og dieseltrafikken får vi også gjort noget ved den alvorlige luftforurening i København, og det er den vej, vi skal, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det var Enhedslisten, der sammen med SF, Radikale og Alternativet foreslog, at benzin- og dieseltrafik blev et hovedfokus i planen. Reduktionen i benzin- og dieseltrafik skal blandt andet ske ved regulering af biltrafik, forhøjelse af/øget miljødifferentiering af beboerlicenser og parkeringstakster og ved prioritering af grønne transportformer. Det skal blandt andet ske ved, at vejbaner og parkeringspladser veksles til cykelstier.

Desuden indeholder planen redskaber som støjsvag asfalt, konkrete forslag til nedsættelse af hastigheden på 11 vejstrækninger fra 60 til 50 km/t og støjisolering af 3700 støjbelastede boliger.

Teknik- og Miljøudvalget behandler indstillingen om den nye handlingsplan for vejstøj mandag d. 28. januar med henblik på at sende den i offentlig høring i løbet af foråret. Visse tiltag kræver godkendelse fra politi og/eller Folketinget.

Fakta
En bolig betragtes som støjbelastet, hvis støjniveauet på boligfacaden er større end 58 dB og stærkt støjbelastet, hvis støjniveauet på boligfacaden overstiger 68 dB.
Dele af indsatser (handlingsplanen består af ni indsatser)
– Miljøzone og roadpricing
– Forhøjelse/øget miljø-differentiering af beboer-licenser og parkerings-takster
– Cykelinfrastruktur, supercykelstier og cykel-parkering
– Signaloptimering
– Eldrevne taxaer
– Mobility as a service (MaaS)
– Multimodal station
– Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering
– Emissionsfrie bybusser
– Delebiler med og uden fast stamplads
Strækninger, hvor dele af vejen får nedsat hastigheden fra 60 til 50 km/t (Ved dele af Tuborgvej er hastigheden allerede 50 km/t og ved Bispeengbuen er nedsættelsen fra 70 til 60 km/t):
– Tuborgvej
– Lersø Park Allé
– Universitetsparken
– Roskildevej
– Jyllingevej
– Frederikssundsvej
– Vejlands Allé
– Center Boulevard
– Ågade
– Bispeengbuen
– Hareskovvej