Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Nej til brugerbetaling i sundhedsvæsnet

Københavns Kommune har i 2018 besluttet at lave to egne “discount-hospitaler” og indføre brugerbetaling for alle ophold fra 2020. Beslutningerne er taget uden en egentlig overordnet sundhedspolitisk debat om, hvordan en kommune bedst varetager ansvaret for den nære sundhed. Baggrunden er ikke, at vi har en umulig struktur, men at sundhedsvæsenet som helhed er underbemandet.

Hospitalerne har fået flere patienter, men ikke mere personale. Regionerne har tilpasset sig sparepolitikken ved at afkorte opholdet på hospitalet og udskrive patienter tidligere. Kommunernes ansvar for borgere med et omfattende behov for pleje er dermed blevet langt større. Og pengene er ikke fulgt med.

I foråret sidste år vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget, at ingen borgere fra indgangen af 2020 skulle kunne unddrage sig brugerbetaling under et midlertidigt rehabiliteringsophold. Denne beslutning kunne både skabe en ny indtægt og fjerne administrativt bøvl med at skelne mellem lægehenviste patienter og borgere med behov for pleje. Alle vil blive underlagt krav om brugerbetaling. Dermed kunne forvaltningen forberede fremtidige budgetter med udgangspunkt i en øget takst-indtægt for kommunen.

I efteråret vedtog alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet (som udgør en tredjedel af byrådet), at Københavns fem rehabiliteringscentre skulle omlægges til blot to enheder, der kan tage mod patienter fra henholdsvis Hvidovre og Bispebjerg. Den primære begrundelse for centraliseringen er at sikre en høj sygeplejefaglig standard, hvor for eksempel meget krævende sårbehandling også vil være en del af opgaven. Indstillingen havde den primære begrundelse, at patienter udskrives fra regionens hospitaler umiddelbart efter operation og sendes over på en enhed under kommunen.

Centraliseringen kan betyde en fordobling af patienter, der ikke får besøg af pårørende. Det ved vi fra en undersøgelse af vilkår for de københavnere, som har været i rehabilitering på et center uden for deres lokalområde. Og udskrivning til pleje i eget hjem bliver praktisk og administrativt mere krævende.

Københavnere med et midlertidigt behov for sundhedsbehandling uden for hjemmet har krav på velordnede forhold, der er værdig til betegnelsen velfærd. Derfor vil vi på Rådhuset sikre, at borgenes ret til gratis hospitalsophold ikke afskaffes ad bagdøren, mens kommunen overtager ansvaret for stadig meget behandlingskrævende patienter. Vi skal ikke i kommunerne stiltiende overtage opgaver uden at råbe op om, at pengene ikke følger med, og er ødslet bort til skattelettelser af en velfærdsfjendtlig højrefløj. Til gengæld kan vælgerne ved det kommende valg til Folketinget sikre, at Løkke afleverer nøglerne til statsministeriet, for han bærer hovedansvaret for, at København er ved at skabe sine egne discount-hospitaler med brugerbetaling.

Blogger: