Mere plads til idræt og leg i Fælledparken

Flere partier på Københavns Rådhus søger flertal til et nyt forslag, der skal skabe plads til mere idræt, leg og fritidsliv ind i den ellers travle Fælledparken midt i København. Enhedslisten foreslår – sammen med Radikale Venstre og SF – at nedlægge den nordlige del af Edel Sauntes Allé, der skærer gennem parken, for til gengæld at etablere flere boldbaner, legepladser og rekreativt areal. Forslaget kommer oprindeligt fra en af de lokale klubber, Boldklubben Skjold, der har sit daglige virke i bl.a. Fælledparken.
Medlemsforslaget skal behandles i Borgerrepræsentation d. 15. december på årets sidste møde.
Frederik W. Kronborg, idrætsordfører for Enhedslisten, udtaler:
– Kampen om pladsen i København er enorm, og vi har behov for at prioritere flere områder i byen til idræt, leg og fritidsliv. Enhedslisten mener, at det er på tide at gøre op med tankegangen om, at bilerne har førsteret til byen. Vi vil med dette forslag give mere af Fælledparken tilbage til københavnerne, som et område, der altid har dannet ramme for fritidsliv.
– Hos Enhedslisten er vi enormt glade for det lokale engagement Boldklubben Skjold har sat for dagen, og er meget positive overfor, at lade de klubber, der til hverdag bruger byen komme meget mere til ordre. Det giver os langt bedre forudsætninger for at vide, hvad mulighederne er i byen netop der hvor de er til hverdag.
Jan Sørensen, formand for Boldklubben Skjold, udtaler:
– Manglen på baner og plads i København kender alle til. Det handler om at tænke i nye muligheder lokalt for, at kunne gøre en forskel. Vi har flere gange kigget på de områder vi normalt spiller, og er kommet frem til, at vi med Edel Sauntes Allé har en oplagt mulighed for at få nye baner til børnefodbold og andre idrætter samt plads til de københavnske børns leg.
– Vi er samtidig rigtig glade for, at Enhedslisten, Radikale og SF her har indgået i en dialog med os om mulighederne. Vi håber meget, at den samlede borgerrepræsentation vil give forslaget en chance.
Christopher Røhl, teknik- og miljøordfører for Radikale Venstre, udtaler:
– Brokvarterene mangler i den grad grønne kvadratmeter og det handler om at vende hver en flise. Her er det oplagt at se på om tiden ikke er kommet til at asfalten fjernes fra hjørnet af Fælledparken.
– Den nye metro er en god anledning til at gentænke området. Det er oplagt for det her konkrete område, men det vil også være give mening andre steder i København, hvor trafikken har ændret sig med metroen.
Klaus Mygind, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for SF, udtaler:
– Vi er blevet flere københavnere, så der er brug mere plads til leg og idræt. Edel Sauntes gade er oplagt at bruge til leg og idræt. I det hele taget findes der mange flere gader i København, som vi kan begrønne og bruge til leg, idræt og alm. rekreation. Dette er første skridt.