Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Kommuneplan19 skal sikre en mere grøn, bæredygtig og klimavenlig retning for København

Med vedtagelse af Kommuneplan19 sætter vi rammerne for at København kan udvikle sig i en mere grøn, bæredygtig og klimavenlig retning.

Rammerne er der, nu er det op til os politikere sammen med Københavnerne at sætte handling bag ordene. Det kan vi kun gøre hvis vi står sammen og er tro mod det mandat som Københavnerne har givet os.

Efter masser af lokale debatarrangementer og to høringsrunder har vi skabt den nye kommuneplan, som et flertal af Københavnerne ønsker. Udviklingen på klimaområdet og dermed forventninger til os politikere, om at sætte nogle ambitiøse mål er vokset markant bare det sidste år.

Derfor er det også helt sikkert, at når den kommende Borgerrepræsentation om små 4 år skal diskutere og vedtage den næste kommuneplan, så vil vi finde ud af, at vi denne gang kun har taget et lille, men dog vigtigt, skridt i den rigtige retning.

Nogle af de helt centrale elementer i denne kommuneplan som illustrerer den nye retning er:

  • Bilernes andel af trafikken skal reduceres fra 33 til 25%
  • Ingen københavnere skal have mere end 300 meter til et grønt område
  • I nye i bydel skal alle københavnere have et større grønt område indenfor 500 meter
  • I nybyggeri sænkes antallet af parkeringspladser med 30%
  • Alle nye bydele skal være helt eller delvist bilfrie.

Københavnerne ønsker en byudvikling hvor der er færre biler, flere grønne områder og renere luft. Men også en by med de nødvendige skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, kulturfaciliteter og idrætsanlæg. Vi skal sikre at der plads til at leve og udfolde sig, for de mennesker der bor i byen.

Derfor har vi også stillet forslag om at antallet på 60.000 nye boliger skal fjernes fra kommuneplanen. I Enhedslisten tror vi ikke på præmissen om at antallet af boliger holder husleje nede. Det er de sidste åre stigning i boligpriserne et tydeligt bevis for.

Vi skal kun bygge det antal boliger, som sikre at vi skaber en by hvor der er en bæredygtig balance. Samtidig skal vi, i samarbejde med de omkringliggende kommuner, sikre at den offentlige transport til og fra København er effektiv, hurtig og billig. Så det er muligt at arbejde og studere i København, samtidig med at man bo og lever i en af omegnskommunerne.

Blogger: