København vil straffe unge arbejdsløse mindre

Københavns Kommune har ligget langt over gennemsnittet for, hvor mange borgere på kontanthjælp, der er blevet sanktioneret. Nu skal tallet bringes ned. Enhedslisten jubler.

Næsten hver tredje unge ledige i København oplevede at få en økonomisk sanktion fra kommunen i 2018. Men nu iværksættes der en særlig indsats for udsatte unge, der skal bringe tallet ned. Det besluttede et enigt Beskæftigelses- og integrationsudvalg i mandags efter et forslag fra Enhedslisten.

– Det er godt, der nu gøres et forsøg på at straffe mindre. For den hidtidige praksis har ramt de svageste hårdest, fordi mange udsatte ikke magter at følge med i deres e-boks. Når de mister forsørgelsesgrundlaget får de trukket tæppet væk under sig. Det har skabt hjemløshed, misbrug og ulykke, udtaler Gyda Heding, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten.

Forvaltningen havde oprindelig – efter pres fra bl.a. sociale protestbevægelser og Enhedslisten – lagt op til at det kun var langtidsledige over 30 år, der skulle med i den nye forsøgsordning. Men Enhedslisten fik udvidet forsøget, så det også omfatter udsatte unge mellem 18 og 20 år, der er omfattet af kommunens Helhedsorietet Indsats i Skelbækgade. Det drejer sig om omkring 200 unge.

Fremover skal kommunen i højere grad inddrage de unges sagsbehandler for at høre, om der kan være formidlende årsager til den lediges forseelse, inden det besluttes om der skal tildeles en sanktion. Og faktisk sikre sig at det bringer den unge tættere på arbejdsmarked som der står i loven, at gi en sanktion.

————–

Fakta: ledige kan straffes økonomisk, hvis de f.eks. glemmer at møde op til en aftale med deres sagsbehandler. Det ramte 22% af de københavnske ledige i 2018. Det er langt over landsgennemsnittet. Særligt de aktivitetsparate unge blev ramt. Her blev hele 32% udsat for en sanktion. I Århus er det kun 5,5% af de ledige der sanktioneres.

Læs forvaltningens indstilling her: https://www.kk.dk/indhold/beskaeftigelses-og-integrationsud-valgets-modemateriale/28012019/edoc-agenda/099f7de8-8b09-47e4-af3d-78ba28d0ebd9/0144296d-f4cd-4ebd-81e1-a2446c68c88f