København tæt på vigtigt cykelmål

49 pct. af pendlerne tog cyklen til og fra arbejde viser studie i København sidste år. Dermed er kommunen blot et procentpoint fra målet om, at halvdelen af pendlertrafikken skal ske ved pedalkraft – men samlet set er brugen af bil stadig for høj.

Hvis du som cyklist føler, at du har fået selskab af markant flere pendlere, når du tramper i pedalerne til og fra arbejde og studie, så er din fornemmelse helt korrekt. Sidste år steg andelen af pendlere, der transporterer sig mellem hjem og arbejde på cykel med seks procentpoint, og dermed er det nu næsten halvdelen af pendlerne, der foretrækker denne transportform. Kommunen forklarer udviklingen med vedholdende høje investeringer i bedre infrastruktur for cyklister og et vejrmæssigt godt cykelår. Herudover kan det spille en rolle, at man kommer hurtigere frem på cykel end med bil. For ser man på trafikken samlet set, så er det primært i den tætpakkede myldretidstrafik, at bilen bliver valgt fra, viser Københavns Kommunes Cykelredegørelse for 2019.

”Cyklen er det oplagte valg i en storby som København, uanset om man har fokus på egen sundhed, eller man også vil tage et samfundsansvar og medvirke til at nedbringe trængsel, luftforurening og udledning af CO2. Det er jeg rigtig glad for, at stadig flere pendlere har fået øjnene op for. Men vi skal have knækket koden, så vi også får flere af fritidsturene til at foregå med cykel og kollektiv transport,” siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

I 2018 udgjorde bilturene 32 pct. af den samlede trafik i København. Skal kommunen nå ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, så skal andelen ned på 25 pct. Det kræver, at investeringerne i bedre cykelinfrastruktur fastholdes. Men samtidig er man også nødt til at benytte sig af andre værktøjer. Karina Vestergård Madsen håber, at et regeringsskifte kan bane vej for indførelsen af roadpricing. Men hun peger samtidig på, at kommunen selv må gøre mere for at gøre det fordelagtigt at vælge bilen fra.

Derfor vil Enhedslisten arbejde for, at den forestående revision af Kommuneplanen kommer til at indeholde en plan for en ændret prioritering af vejarealerne med mere plads til bl.a. cyklister, cykelparkering og fodgængere. Samtidig vil Enhedslisten have en samlet parkeringspolitik med bud på, hvordan man gennem eksempelvis øget differentiering af beboerlicenser og øget brug af betalingsparkering kan nedbringe brugen af bil og fremme brug af cykel, gang og kollektiv transport.

”Vi ved, at de ekstremt lave priser på en beboerlicens samt regeringens afgiftslettelser medfører et støt stigende bilejerskab i København, og at folk har biler, som de reelt ikke benytter i hverdagen – op imod hver fjerde bil i de københavnske brokvarterer står stille i hverdagene, viser optællinger. Og samtidig kan vi se, at to tredjedele af dem, der tager bilen ind til København, har gratis parkering ved deres arbejdsplads. Det siger mig, at vi er nødt til at bruge parkeringspolitikken mere aktivt, hvis vi vil helt i mål med vores klimaplan og forsat nedbringe trængslen,” siger Karina Vestergård Madsen og fortsætter:

”Med åbningen af en ny metrolinje lige om hjørnet er der god grund til at se nærmere på, om vi kan nedlægge parkeringspladser i de stationsnære områder. Men vi skal også have forståelse for, at man godt kan have brug for en bil i ny og næ, selvom man bor i København og primært færdes på cykel. Derfor håber jeg også, at delebiler med fast stamplads vil blive mere udbredt i fremtiden og erstatte en del af de mange private biler, som står ubrugte hen størstedelen af tiden.”

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle cykelredegørelsen på deres møde den 27. maj. I indstillingen anbefaler forvaltningen, at man til efterårets budgetforhandlinger afsætter midler til bl.a. nye cykelstier på Gadelandet og Valby Langgade. Herudover skal pengene gå til at medfinansiere Supercykelstier og bedre cykelparkering.