København halverer CO2-udledning fra gadebelysning

Gadebelysningen i København vil fremover nedbringe udledningen af CO2, bidrage til en øget trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister og skabe øget tryghed

Selvom de færreste bryder sig om at tænke på det, bliver dagene langsomt kortere, og de lyse nætters tid er snart forbi. Det kommende efterår og vinter vil københavnerne dog se byen i et helt nyt lys i de mørke timer. Kommunen har nemlig investeret 283 mio. kr. i en omfattende udskiftning af de ældste knap 19.000 ud af byens 45.000 gadelamper til nye LED-lamper, hvilket mere end halverer kommunens samlede energiforbrug på byens gadebelysning. Det svarer til energiforbruget fra 4.600 lejligheder.

Den store udskiftning er netop afsluttet, og nu vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger forsøge at skaffe 106 mio. kr. til en udskiftning af yderligere 9.000 gadelamper. Det vil bringe den samlede energibesparelse fra gadebelysningen op på 70 pct., da disse lamper også bruger mere strøm end moderne LED-lamper.

”København har en ambitiøs målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver massive investeringer de kommende år. Og udskiftningen af vores gamle gadelamper er et godt sted at sætte ind, da det giver markante energibesparelser, og samtidig giver den moderne belysning en række fordele for københavnerne”, siger Morten Kabell.

Lyskvaliteten er forbedret med de nye gadelamper. Det er vejenes størrelse og anvendelse, der afgør lysets styrke og farve. De store trafikveje havde med de gamle gadelamper et dunkelt og orange lys. Med de nye lamper vil det være mere klart og lyst. Det øger oplevelsen af tryghed, da man f.eks. nemmere kan se forbipasserendes ansigter. Samtidig rammer lyset veje, cykelstier og fortove mere præcist, hvilket blandt andet gør det lettere for bilisterne at se cyklister og fodgængere. På den måde understøtter den nye belysning også trafiksikkerheden.

”I København skal vi have en nultolerance overfor trafikdrab og alvorlige uheld. Det kræver, at vi sætter ind på alle fronter og investerer i flere cykelstier, ombygning af kryds og bedre forhold for fodgængerne. Og fremover vil gadebelysningen også medvirke til at nå ambitionen,” siger Morten Kabell.

På villavejene får gadelamperne et varmere hvidt lys og lavere lysstyrke end på de store trafikveje, hvilket understøtter den fredelige atmosfære. Her bliver lyset dæmpet til halvt niveau om natten, for at indbyde til mere ro, uden at det går ud over trafiksikkerheden, da der er meget begrænset trafik om natten. Samtidig har villavejene fået nye master og nedgravet de gamle kabler, der hang i luften.

Til den nye gadebelysning er knyttet et trådløst kommunikationsnetværk. Det betyder blandt andet, at hver enkelt gadelampe kan fjernstyres, og at der bliver mulighed for, at lamperne fremover selv melder ind om driftsfejl. Det gør det nemmere og hurtigere at rette fejl med belysningen og udskifte defekte lamper, hvorfor københavnerne kommer til at opleve en større stabilitet i belysningen.

Det er den globale franske lys- og trafikvirksomhed Citelum, der har stået for udskiftningen af gadebelysningen i tæt partnerskab med kommunen. Citelum har aftale med Københavns Kommune om drift og vedligeholdelse af gadebelysningen frem til 2025.

FAKTA OM KØBENHAVNS KOMMUNES NYE GADEBELYSNING

Antal udskiftede gadelamper fordelt på bydele:

Bydel Antal
Amager Vest 2.250
Amager Øst 1.786
Bispebjerg 1.670
Brønshøj-Husum 2.527
Indre By 1.629
Nørrebro 800
Valby 2.539
Vanløse 2.450
Vesterbro-Kgs. Enghave 1.451
Østerbro 1.712
I alt 18.81

Udskiftningen i tal

 • 18.814 gadelamper er udskiftet til LED-teknologi
 • 6.800 lysmaster er udskiftet
 • 1.140 gamle tændsteder er reduceret og skiftet til 930 nye tændsteder
 • 83,8 km kabler er udskiftet fra luft til jord
 • 300 km veje og stier har fået ny belysning
 • Det har kostet 283 mio. kr. at forny gadebelysningen i København. Forvaltningen forventer at spare 12,4 mio. kr. årligt på energiforbruget i forhold til 2013.
 • Udskiftningen startede i november 2014 og er afsluttet i maj 2017.
 • Den nye gadebelysning består af 12 forskellige lamper, som passer til de forskellige typer veje, pladser, stier m.m. i kommunen og bydelenes forskelligheder.
 • Projektet er udført med hensyntagen til og med inddragelse af lokale interesser og med respekt for både belysningstraditionen i Danmark og de historiske gaderum, som også belyses.
 • Den nye gadebelysning kan styres i lysstyrke og dermed efter byens behov.
 • Lysets farve er tilpasset vejens brug. F.eks. giver gadelamperne på de trafikerede veje et klart ”dagslys-hvidt” lys og på mindre fordelingsgader, lokalveje og pladser giver lamperne et varmt hvidt lys, som skal give en mere hyggelig stemning.
 • LED-lampernes lys er mere ”rettet” ned mod vejen og cykelsti samt fortov, så bilister bliver mere opmærksomme på cyklister og fodgængere. På den måde understøtter lyset en øget trafiksikkerhed og målsætningen om at få flere til at gå og cykle.
 • Københavns belysningsplan blev godkendt i Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. februar 2014. Belysningsplanen danner grundlag for det store fornyelsesprojekt med udskiftning af gadebelysningen og tager udgangspunkt i belysningsstrategien for København, ”Natten i byens lys”.
 • Den globale franske lys- og trafikvirksomhed Citelum har stået for udskiftningen af gadebelysningen i tæt partnerskab med kommunen. Citelum har aftale med Københavns Kommune om drift og vedligeholdelse af gadebelysningen frem til 2025.

Klima og energi

 • Udskiftningen af gadebelysningen giver en energibesparelse på 55,71 % og medfører en årlig energibesparelse på 10,86 GWt i forhold til 2010.
 • Energibesparelsen medfører en væsentlig reduktion i Københavns CO2-udledning. Kommunen sparer 3.223 ton CO2 år i forhold til 2010, hvilket svarer til udledningen fra energiforbruget fra enten 4.600 lejligheder (2 personer 70 m2) eller 2.700 villaer (4 personer 150 m2). Det vil understøtte Københavns Kommunes mål om at være CO2-neutral hovedstad i 2025.

Et nyt kommunikationsnetværk

 • I forbindelse med udskiftningen har kommunen også etableret et nyt kommunikationsnetværk i alle nye gadelamper, som giver mulighed for at styre den enkelte lampe, melde driftsfejl, op- eller nedjustere belysningen og angive det aktuelle energiforbrug. Sammen med netværket har kommunen fået et nyt driftssystem med fjernstyring af de lamper, der nu er forsynet med netværksteknologi. Det gør drift og vedligehold lettere.

Garantisag

Teknik- og Miljøforvaltningen har lagt sag an mod den tidligere driftsleverandør for gadebelysning i forbindelse med en tidligere installation af LED-belysning i byen. Sagen drejer sig om de første LED-armaturer, der blev opsat i 2012, og som har vist sig at fejle i uacceptabelt omfang. Sagen har ikke noget med den netop afsluttede udskiftning at gøre. Når sagen er afsluttet, vil forvaltningen melde resultatet ud.