Gorm Gunnarsen, kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten

Klar, parat, skolestart?

Kommunalvalget til november er et skolevalg og derfor er skolestart et godt tidspunkt at starte debatten om skolens fremtid.

Venstre og Socialdemokratiet i København har som borgmesterpartier haft ansvaret for forvaltningen og finansieringen af byens folkeskoler siden 2013. De to partier har stået sammen i forsvaret af forringelsen af skoledemokrati og faglig forberedelse, som var en del af folkeskolereformen fra samme år.

Reformens bevægelse i undervisningen og åbenhed mod samfundet, er fornuftige og peger fremad. Men det nytter ikke at se bort fra det centrale problem: Reformen har gjort det sværere at sikre en undervisning, som respekterer eleverne.

Vi må stoppe driften mod angstprovokerende overhøring med ensidig fokus på eksamensresultater. Elevernes undren og medbestemmelse bør i langt højere grad påskønnes i en undervisning, der bygger på lydhørhed og fagligt overskud. Enhedslisten vil en demokratisk folkeskole med velforberedt undervisning. Hvis valget står mellem en lang og uforberedt skoledag eller en kort og velforberedt skoledag – ja så har Venstre og Socialdemokratiet valgt det første, mens Enhedslisten har valgt det sidste – og i enkelte tilfælde faktisk også som del af et flertal uden om S og V.

Skolen skal nemlig ikke udvikle sig til et børneopbevaringssted, hvor nysgerrigheden undermineres af standardiseret overhøring lagt på læringsmålstyringens skinner. Den skal være et sted, hvor mennesker taler sammen og øver sig for at blive bedre, klogere og dygtigere. Det vil være respektfuldt over for den kommende generation.

Den generation har i forvejen fået den bundne opgave, at de sammen skal stoppe og afbøde tidligere generationers uansvarlige miljø-ødelæggelser. Det mindste vi kan gøre er at stoppe udhulingen af deres skolegang og sikre velforberedt undervisning. Så er der bedre chance for, at de kan blive dygtigere og mere ansvarlige end deres forgængere.

Gorm Anker Gunnarsen, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (Enhedslisten)

Blogger: