Gyda Heding, kandidat til Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten, født 1965, Nørrebro

Hvorfor er det altid dem, der har mindst, der skal betale mest?

Det spørgsmål er oplagt at stille, efter Venstre  i denne uge foreslog at spare 1,7 mia. kr. på dagpenge til nyuddannede og bruge pengene på et såkaldt ”permanent grønt råderum”.

Forslaget er problematisk af flere grunde:

Mens der stadig sælges røde bøffer til spotpris, og landbrug og industri kan udlede CO2, som det passer dem, mener Venstre ubegribeligt nok, at dagpengene til nyuddannede er det oplagte sted at spare, når der skal findes penge til afhjælpning af klimakrisen.

Pengene skal ikke tages fra deres egen vælgergruppe, som sandsynligvis er blandt dem, der har bidraget mest til den enorme krise, vi befinder os i, men tværtimod hos de unge mennesker, som har gjort det, de er blevet tæsket oven i hovedet med hele deres barndom; de hartaget en uddannelse og gennemført den og vil nu bare gerne have en chance for at arbejde med det, de har uddannet sig til.

At de ovenikøbet sandsynligvis er dem, der har bidraget MINDST til den redelighed, vi befinder os i, gør kun forslaget endnu mere absurd og må vække en vis følelse af uretfærdighed hos de unge. Det er alligevel begrænset, hvor mange røde bøffer og flyrejser en SU kan finansiere, så hvorfor i alverden skal de betale klimaregningen?

Et andet problem ved forslaget er forestillingen om, at ledige skulle storme ud i job, når ydelserne sættes ned.

Det er temmelig usandsynligt! Det har gang på gang vist sig, at det IKKE hjælper på antallet af ledige at skære ned på deres ydelser. Tværtimod er det med til at skabe fattigdom og ulighed og i dette tilfælde et enormt spild af kompetencer. Hvor er sammenhængen mellem at uddanne en stor gruppe unge og derefter sige til dem, at de skal søge ufaglært arbejde?

Mange af de nyuddannede på dagpenge har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de ikke har det netværk, som børn af veluddannede forældre har. De har ikke de kontakter, der kan åbne døren for en uden så meget erfaring. Det er derfor mønsterbryderne, der primært kommer til at betale klimaprisen. Arbejderklassens unge. De, der har mindst.

Så om ikke andet er Venstres forslag et tydeligt eksempel på det, vi har sagt hele tiden: Klimakamp er også klassekamp!