Københavns Rådhus

Fordeling af udvalgsposter pr. 1. januar

På valgnatten forhandlede Enhedslisten sig frem til en ekstra udvalgspost i forhold til sidste periode, således at vi i perioden 2018-2021 har tre poster i Økonomiudvalget. Derudover fik vi flyttet en af vores tre pladser fra Teknik- og miljøudvlaget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, så vi også har tre medlemmer der. Vi har fortsat to pladser i de resterende fem udvalg. Fordelingen af udvalgsposter er som følger:

Økonomiudvalget: Ninna Hedeager Olsen, Karina Vestergård Madsen, Charlotte Lund

Teknik- og miljøudvalget: Ninna Hedehager Olsen (formand), Ulrik Kohl

Børne- og ungdomsudvalget: Gorm Anker Gunnarsen, Knud Holt Nielsen

Beskæftigelses- og integrationsudvalget: Gyda Heding, Hassan Nur Wardere, Ulrik Kohl

Socialudvalget: Charlotte Lund, Karina Vestergård Madsen

Sundheds- og omsorgsudvalget: Ali Hansen, Gorm Anker Gunnarsen

Kultur- og fritidsudvalget: Rikke Lauritzen, Jens Kjær Christensen

Karina Vestergård Madsen fortsætter desuden som gruppeformand.

Den nye BR-gruppe kan ses her.