FOLKETINGET SKAL GRIBE IND OVERFOR KAPITALFONDE

Teknik- og miljøudvalget har mandag været tvunget til at give byggetilladelse til ombygningen af det historiske Holckenhus i hjertet af København. Sagen skal nu i Borgerrepræsentationen, mens borgmesteren vil have Folketinget til at gribe ind over for kapitalfonde

En række historiske atelierer, der har givet inspiration og arbejdsrum til så berømte kunstnere som Emil Nolde og ægteparret Marie og P.S. Krøyer står nu til at blive omdannet til dyre luksuslejligheder. Det sker fordi et flertal i Teknik- og Miljøudvalget ikke har haft en reel mulighed for at gribe ind overfor den amerikanske kapitalfond og deres danske administrationsselskab 360 North. Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) er åbenlyst frustreret over de manglende handlemuligheder.

”Regeringen og Dansk Folkeparti har fuldstændigt ladet stå til, mens kapitalfonde har opkøbt bygninger i hovedstaden for at tjene gode penge på spekulative metoder. Fra kommunernes side kan vi intet stille op med den nuværende lovgivning på området, og derfor er vi nu tvunget til at give en byggetilladelse, selvom Blackstone smadrer gode og billige kunstnermiljøer for at bygge luksuslejligheder. Jeg håber, at vi snart har en ny regering på plads, og at den som noget af det første får dæmmet op for kapitalfondenes indtog på det københavnske ejendomsmarked,” siger Karina Vestergård Madsen.

Beboerne i ejendommen har peget på, at de københavnske politikere kunne redde ateliererne ved at nedlægge et såkaldt §14-forbud og efterfølgende udarbejde en lokalplan, der sikrede ateliererne. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer dog, at man ikke med denne løsning sikrer ateliererne, da en lokalplan ikke så præcist kan definere, hvad tagetagen skal bruges til. Det skyldes, at ejeren skal have en rimelig mulighed for at kunne udnytte sin ejendom til forskellige formål. Derfor vil anvendelsen af tagetagen skulle bestemmes bredere, eksempelvis til håndværk og liberalt erhverv.

”Blackstone og andre kapitalfonde er ene og alene ude på at score hurtige penge. Derfor vil en ny lokalplan blot betyde, at Blackstone vælger at indrette tagetagen med dyre kontorlokaler. Den rette myndighed til at redde de historiske atelierer er Slots- og Kulturstyrelsen. Hvorfor de ikke har grebet ind, må guderne vide. Men forhåbentlig har vi snart en ny regering, der sætter kulturværdier højere end markedskræfterne,” siger Karina Vestergård Madsen.

Et medlem af Teknik- og Miljøudvalget har benyttet sig af muligheden for at kræve sagen behandlet i Borgerrepræsentationen. Derfor er beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget ikke den endelige afgørelse.