Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Folehaven – en grænse mellem hjem og skole

Det opleves af mange børn og voksne som utrygt at passere Folehaven for at komme i skole på Kirsebærhavens Skole

Forældre, der bor nord for Folehaven, har i reglen fravalgt Kirsebærhavens Skole – også selv om skolen har en indretning og et miljø, som er imødekommende for indskolingsbørn. Mens 49% af forældrene i den del af skoledistriktet, der ligger syd for Folehaven, vælger Kirsebærhavens Skole, så er tallet kun 22% for de forældre, der bor nord for den voldsomt trafikerede vej.

I forbindelse med byggeriet af en ny Folkeskole ved Grønttorvet overvejer forvaltningen at lave et fælles skoledistrikt, som betyder at de yngste børn vil gå på Kirsebærhavens Skole og de ældste børn skal gå på den nye skole.

Det kan på mange måder være fornuftigt. Men det kommer til at betyde, at endnu flere af de yngste børn vil have deres lokale folkeskole på den anden side af Folehaven.

Enhedslisten vil ikke ignorere, at Folehaven er en grusom grænse mellem børnenes hjem og børnenes skole. Et fælles skoledistrikt giver derfor kun mening, hvis København afsætter penge til at realisere en sikker og attraktiv passage. Hvis vi ikke kan finde en løsning på dette punkt, så må vi holde op med at tale om ny skolestruktur i Valby, og bruge flere midler på at styrke Kirsebærhaven som det oplagte skoletilbud for alle børn syd for Folehaven.

Trykt i ValbyBladet 12/2-2020

Blogger: