Flertal stemmer for Byggeri på Amager Fælled mod københavnernes ønsker

Enhedslisten vil fortsætte kampen for Amager Fælled og opfordrer københavnerne til at bruge kommunalvalget til efteråret til at vise deres holdning.

Her til aften vedtog et flertal i Borgerrepræsentationen den lokalplan, der gør det muligt at bebygge Amager Fælled. Kun Enhedslisten, Alternativet, Frie Grønne og en enkelt løsgænger stemte imod. SF havde på forhånd skabt forvirring om hvad de ville stemme, men endte med at stemme for byggeriet.

  • Det er en sort aften for København. Men kampen er ikke slut endnu. Så længe der er ikke er bygget på Amager Fælled, så kan beslutningen laves om. Vi ved at et kæmpe flertal af københavnerne er imod det her byggeri. Og til efteråret er der kommunalvalg, hvor partierne skal stå til regnskab for deres handlinger, siger Enhedslistens Amager Fælled-ordfører Gorm Anker Gunnarsen.

En meningsmåling fra Epinion, som Danmarks Naturfredningsforening har fået foretaget, viser at 76% af københavnerne er imod byggeriet, mens kun 11% er for.  Alligevel vil et flertal i Borgerrepræsentationen altså fortsætte med projektet.

  • I Enhedslisten er vi klare modstandere af at ødelægge københavneres adgang til vild natur. Vi har set under Corona-nedlukningerne hvor vigtig adgangen til natur er for mennesker. Også de af os, der ikke lige har et sommerhus vi kan køre op til. Derfor er det vigtigt at bevare hele Amager Fælled som sammenhængende naturområde og sikre overlevelsen af truede arter samt biodiversiteten, siger Gorm Anker Gunnarsen.

Der er kommunalvalg 16. november