Gorm Gunnarsen

Færre end hver tredje københavner modtog SMS, som var rettet mod alle.

Demokratiet lider, når vital infrastruktur ikke er offentligt. De fleste har erfaret, hvorledes pakker håndteres uansvarligt og kaotisk af de konkurrerende og vildt parkerende private virksomheder. I den københavnske valgbestyrelses arbejde er det netop gået op for mig, at kommunen ikke selv har evnen til at kontakte borgerne med en SMS.

Derfor har valgbestyrelsen, hvor jeg for nylig er blevet indsats som Enhedslistens medlem, valgt en privat aktør til at udsende påmindelse om valget per SMS til samtlige borgere i Københavns Kommune. Men SMSen er kun udsendt til 31% af københavnerne, selv om en langt større andel af borgerne har en mobiltelefon

Den private aktør, BlueIdea har sendt SMS med påmindelse om valget til godt 150.000 af de knap 500.000 vælgere. Nogle borgere er fravalgt fordi navn og adresse ikke stemte nøjagtigt overens med folkeregisteret oplysninger. Derudover er alle der er tilmeldt den såkaldte Robinson-liste, hvor folk, der frabeder sig markedsføring per telefon, er registreret, blevet fravalgt. Men markedsføring og påmindelser om valghandlinger er slet ikke sammenlignelige. Da jeg spurgte blandt Enhedslistens BR-medlemmer på gruppemødet i går havde INGEN  modtaget påmindelsen.

Det er tydeligvis bydende nødvendigt, at opbygge en kommunal kapacitet på dette område inden næste valg! Vi kan ikke overlade noget så væsentligt for demokratiet til private virksomheder.

Trykt i en række lokalaviser 29/11-2017

Blogger: